– Viser de ansatte tillit

Tekst:  Turid Børtnes (2008)
– Arbeidsmiljøet her er godt, ellers hadde jeg ikke blitt her i så mange år, sier Astrid Linnestad, som har arbeidet ved hotellet i 18 år.
Hun jobber som assisterende husøkonom og er både hovedverneombud, HMS-ansvarlig og de ansattes representant i styret. Linnestad skryter av ledelsen ved hotellet, som er bevisste på betydningen av samspill og god kommunikasjon. De viser de ansatte tillit, men er heller ikke er redde for stille krav. Hotellet har en relativt stabil arbeidsstokk med en del eldre arbeidstakere, en del lokale, samt svensker og dansker og ellers ganske mange fra land utenfor Norden. – Det er noe vi lærer av, vi får nye impulser og blir kjent med andre kulturer. – Vi vil gjerne rekruttere lokalt, men det er ikke så lett å skaffe folk til jobber som renhold og servering. Heldigvis kan vi tilby boliger til personalet i tillegg til gode forhold ellers, hotellet har kjøpt opp en del eneboliger i nærheten og det hjelper. – Dette er en utfordrende bransje, vi er avhengige av gode støttespillere. Blant dem er hotellets bedriftshelsetjeneste, HMS-senteret i Hønefoss. Selv om sykefraværet er lavt, er det en del som er plaget av belastningsskader. Hovedverneombudet forteller at de i samarbeid med NAV har forsøkt å skaffe andre jobber til dem som har problemer med å fortsette i sin gamle jobb. Blant annet er det opprettet to nye stillinger ved hotellet for at to ansatte med ganske mye plager, skal få en lettere jobb. – Det fungerer svært bra. De har jobber de fungerer i med sine helseplager, og hotellet får gjort en hel del arbeidsoppgaver som kommer alle til gode.
Personvern og cookies