Vinner av Arbeidsmiljøprisen 2009: renholdsleder Lill Tony Ramvik

(2009)
Den norske arbeidsmiljøprisen for 2009 er tildelt renholdsleder Lill Tony Ramvik, Mandal kommune.

Paul Norberg, direktør i Arbeidsmiljøsenteret, sto for tildelingen ved åpningen av bystyremøtet i Mandal torsdag 19. november.
Norberg vektla Lill Tony Ramviks innsats for å bedre arbeids- og helseforholdene for renholderne. Det hele startet med hennes oppdagelse av opphopning av bonevoks ved Mandal sykehus for noen år tilbake. Flere ansatte fikk luftveisplager og allergiske hud-reaksjoner, mange ble sykmeldte, og en del ble uføretrygdet. Ramvik fastholdt at bonevoksen var den avgjørende årsaken til helseplagene, men hun måtte kjempe mot flere autoriteter, blant annet Arbeidstilsynet. Og vant fram til slutt. Kjemikalieforekomstene fra boningen viste seg å være årsaken til sykdom og uførhet, og sykefraværet gikk kraftig ned da boningen opphørte.

Som renholdsleder i Mandal kommune har Lill Tony Ramvik tatt med seg erfaringene fra sykehuset, og gjort flere tiltak for å bedre arbeidsforholdene til renholderne i kommunen. Hun har fått kjøpt inn moderne gulvvaskemaskiner som i tillegg til å redusere eksponeringen for kjemikalier, fører til færre skulderplager enn det som er vanlig i renholderyrket. Hun har i tillegg jobbet systematisk for å få på plass større stillingsbrøker, færre ansvarssteder og økt medbestemmelse for renholderne.

Lagring av nyvaskede mopper i kjøleskap har ført til at moppene bevarer en passende fuktighet, og ikke trenger å bli vridd opp. Dette høres kanskje enkelt ut, men faktum er at et slikt tiltak reduserer arbeidsbelastninger på underarmene; en plage som er vanlig sykefraværsårsak blant renholdere.

Renholderne i Mandal kommune representerer sju ulike nasjoner. Renhold er et krevende yrke, og når mennesker fra flere nasjoner skal jobbe i et fellesskap, er det nødvendig med dyktige ledere som kan sikre samholdet.

Sykefraværet blant renholderne har gått betydelig ned etter at Ramvik startet med sine tiltak.

I 2006 var fraværet 16,7 prosent, i 2007 var det 15,0 og i 2008 var fraværet sunket til 11,3 prosent. Og det er omtrent på samme nivå i dag.

Det var representanter fra Arbeidstilsynet som foreslo Lill Tony Ramvik som kandidat til Arbeidsmiljøprisen.

Prisen er en statuett kalt ”Omsorg”, utformet av kunstneren Lise Amundsen.

Det offisielle navnet på Den norske arbeidsmiljøprisen er ”If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet”.
Styret i fondet utgjøres av representanter fra If Skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og HMS-faglig forum.


Pressekontakt:
Paul Norberg, direktør i Arbeidsmiljøsenteret, mobil: 91 36 20 26

Personvern og cookies