Vinmonopolet fikk AKAN-pris

Tekst: Morten Dahl (2001)

AS Vinmonopolet er tildelt AKAN-prisen for 2001 for sitt arbeid med å integrere sitt rusholdningsskapende arbeid inn i det systematiske HMS-arbeidet.

Vinmonopolet fikk overrakt prisen på en konferanse i regi av Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN) tidligere i høst.

– Dette er en viktig pris for oss. Vi synes ikke prisen er uberettiget og heller ikke uforståelig da vi i lang tid har satset på det forebyggende rusarbeidet, sier direktør Knut Grøholt i Vinmonopolet. Han legger imidlertid til:

– Prisen vil gi oss inspirasjon for å komme videre i arbeidet vårt, og Vinmonopolet ønsker å være en symbolbærer i denne sammenhengen

Han minner samtidig om hvorfor vi har Vinmonopolet:

– Alkohol er en kraftfull vare som ifølge WHO er verdens tredje største sykdomsfremmende faktor. At det samtidig er det en lovlig vare har ført til at Norge har Vinmonopolet for å ivareta salget på en sosialt ansvarlig måte uten at noen skal ha kommersielle interesser i å øke salget, sier Grøholt.

 

 Integrert i HMS

Vinmonopolet har integrert AKAN-arbeidet inn i sitt systematiske HMS-arbeid (internkontroll), og fungerer godt fra øverste ledelse til nedover i rekkene. Polet har ikke eget AKAN-utvalg, men arbeidsmiljøutvalget (AMU) er forumet som behandler slike saker.

– Det gjør at vi får korte beslutningsprosesser, sier AKAN-ansvarlig Kari Hansen i Vinmonopolet.

 

Fra rekrutteringsfasen

Det spesielle med Polet er at de allerede i rekrutteringsfasen setter fokus på rusarbeidet. Allerede i intervjusituasjonen blir alkoholholdninger og -vaner tatt opp. Videre følges dette opp med brevkurs og internkurs om alkohol. Det er viktig også for Vinmonopolets ansatte at de har et profesjonelt forhold til de varene de selger, derfor får de ansatte faglig opplæring. I løpet av de første seks månedene må de nyansatte også gjennom prøvetidssamtaler, hvor forholdet til alkohol kan være ett av flere temaer.

– Videre satser vi internt med informasjonsmøter, internavis med mye fokus på rusproblematikk og AKAN. I tillegg er det viktig for oss at vårt eksterne budskap forplikter internt, sier Hansen.

Vinmonopolet har også egne HMS/AKAN-kurs som er butikktilpasset, internopplæring, fire dagers internatkurs der både butikksjef, verneombud, som også er AKAN-kontakt deltar sammen.

Vinmonopolet har 149 butikker spredt over hele landet, og eies av Sosial- og helsedepartementet. Har om lag 1000 ansatte som utgjør 924 årsverk.

 

Må terpes

– Vi har trolig ikke flere AKAN-saker enn andre virksomheter. Vi er ikke i mål med vårt rusarbeide, noe vi heller aldri vil. Vårt mål er at budskapet om at rus og arbeid ikke hører sammen, skal dryppe kontinuerlig fra alle deler av vårt system – fra ledelse til tillitsvalgte. Terping er det som nytter, sier Karin Hansen.

Personvern og cookies