Vil trygge fiskerne

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Selvreparerende arbeidsklær med innvevd gjenfinningsteknologi og nødstopp-knapp¹ i stoffet skal sikre yrkesfiskere en tryggere arbeidsplass. 

Er du fisker, tilhører du en av verdens mest utsatte yrkesgrupper. Det ønsket seniorforsker ved forskningsorganisasjonen SINTEF, Hilde Færevik, å gjøre noe med. Hun er prosjektleder for EU-prosjektet Safe@Sea, hvor i alt 13 partnere fra ni land skal forske på hvordan sikre fiskerne en tryggere hverdag.
– En del av teknologien finnes i dag, men vi vil videre og satser på nye løsninger i tilknytning til fall over bord og varsling til land, poengterer Færevik.
Safe@Sea vil utvikle klær som sikrer oppdrift ved fall over bord, (som blåser seg opp når de kommer i kontakt med vann), og som har gjenfinningsteknologi og nødstopp-knapp innvevd i stoffet. Klærne skal være varme, pustende og komfortable å bruke, og i tillegg selvreparerende og smussavvisende.

Nybrottsarbeid
– Å utvikle en bekledning med selvreparerende og smussavvisende overflate er nybrottsarbeid, opplyser Færevik, og det å forske seg fram til dette, vil ta tid.
Hun satser på at produktet vil kunne være på markedet et par år etter at EU-prosjektet er avsluttet. Det er allerede gjort forskning på ulike teknologi-løsninger som skal benyttes ved fall over bord, detektering og varsling. Det betyr at disse produktene kan komme raskere på markedet.
Safe@Sea-prosjektet er det sjuende i rekken av EUs rammeprogrammer for forsknings- og utviklingsaktiviteter i Europa, og gjelder for perioden 2007 – 2013.
–  Det er en del av SINTEFs strategi å jobbe internasjonalt gjennom EU-systemet, noe som var en viktig grunn for at jeg ønsket å delta. Samarbeid med gode europeiske forskningspartnere gjør at vi blir bedre, og de norske bedriftene som involveres, utvikler seg og bygger opp kunnskap i samarbeid med andre bedrifter i Europa, sier Hilde Færevik.

Helly Hansen Pro
De fleste som søkte om prosjektfinansiering satset på brannbekledning, mens Safe@Sea-søknaden baserte seg på beskyttelse for fiskere i et kaldt og vått klima. Søknaden ble innvilget, og i tillegg til tre millioner euro kan prosjektet skilte med en svært god evaluering.
– Prosjektet byr på store utfordringer, og det er en del konkurranse deltakerbedriftene imellom, blant annet i tilknytning til dataløsninger, hevder Færevik.
Fra Norge er Helly Hansen Pro den største industripartneren i prosjektet.
– All tekoindustri i Norge ble invitert til å være med, men Helly Hansen ble valgt som partner, og er en aktiv deltaker. De vil derfor være de første som tar i bruk det Safe@Sea utvikler. Teknologien som utvikles, vil senere bli tilgjengelig for andre bedrifter, men partnere har et konkurransefortrinn ved å være de første som tar det i bruk, opplyser Færevik.
Prosjektet skal også ta for seg hindre, som for eksempel at veldig avansert materialbruk vil bli så vanskelig og kostbart å produsere, at det ikke er å anbefale.
– Vi vil også se på hva yrkesfiskere og bedrifter er villige til å betale for produktene.
Færevik legger til at mange av produsentene ser for seg at produktene etter hvert kan rettes mot nye markedssegmenter, som for eksempel seiling og vannsport.

¹ Alt roterende og/eller elektrisk utstyr skal ha påmontert en nødstoppknapp. Ved å aktivisere nødstoppknappen skal alle bevegelser opphøre.

Personvern og cookies