Vil styrke leseferdigheten hos voksne

Tekst: Grethe Ettung (2010)
– Nærmere 8,5 prosent av Norges befolkning har problemer med å få med seg innholdet i en vanlig tekst, sier Tor Arne Solbakken, nestleder i LO.

Det vil partene i arbeidslivet gjøre noe med. LO og Fagforbundet tok initiativet til Leseåret 2010.
– Det er Fagforbundet som skal ha æren, det var de som kontaktet oss, hevder LOs nestleder Tor Arne Solbakken.
Noe av bakgrunnen for Fagforbundets initiativ er en konstatering av at voksne som sliter med dårlige leseferdigheter har tolv ganger så stor risiko for å falle utenfor arbeidslivet sammenlignet med de som har normale ferdigheter.
– LO-kongressen fulgte opp initiativet og ser på prosjektet som en del av livslang læring, sier Solbakken.
I samarbeid med Norsk Bibliotekforening fastslo LO overfor daværende kultur- og kirkeminister Trond Giske, at leseferdigheter er nødvendig for å ta del i et samfunn med store endringer og omstillinger.

Forfatterbesøk
Forfatterbesøk på arbeidsplassen og oppfordring om å opprette arbeidsplassbibliotek, er noen av tiltakene.
– Vil dere engasjere de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene i dette arbeidet?
– Arbeidet i tilknytning til Leseåret 2010 blir neppe håndtert likt ute i de ulike virksomhetene, men det er en selvfølge at de tillitsvalgte tar del i prosjektet. Politisk er prosjektet knyttet opp mot IA-tenkningen (inkluderende arbeidsliv), derfor er det heller ikke unaturlig at verneombudene blir med, konstaterer Solbakken.
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og HSH – hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge, deltar også i prosjektet.
– I og med at arbeidsgiversiden deltar på sentralt hold, venter vi ingen problemer med å få etablert prosjektet ute i virksomhetene.

Bedriftene står fritt
Resultatet av prosjektarbeidet, mener Solbakken vil bli best dersom bedriftene står fritt når det gjelder tilretteleggingen av prosjektet.
– Arbeidsplassene er ulikt organisert, vi har eksempelvis alt fra bedrifter med løpende produksjon og skiftarbeid, til kontorarbeidsplasser. Det betyr at tiltakene må tilpasses de ulike virksomhetene.
Rett over påske vil partene ha et såkalt kick-off seminar.
– Da vil vi dra opp flere retningslinjer for hvordan det videre arbeidet skal foregå, og ta stilling til hvordan de offentlige midlene vi er blitt tildelt skal fordeles, sier Solbakken.

Vil styre voksnes leseferdigheter
Regjeringen går ikke bare inn for et nasjonalt leseår i 2010, den utvider det til å bli et nasjonalt leseløft som skal gjelde fra 2010 – 2014. I samarbeid med Kunnskapsdepartementet har Kulturdepartementet startet arbeidet med et nasjonalt leseløft. Kulturminister Anniken Huitfeldt uttalte til Dagsavisen at hun vil styrke leseferdigheten til voksne for å gjøre dem i stand til å hevde seg i arbeidslivet. – Dette er et stort samfunnsproblem vi snakker for lite om, og som skaper store sosiale forskjeller, sier Huitfeldt.

Personvern og cookies