Vil regulere vekk tilbudskaos

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Ett av temaene som ble tatt opp under forrige ukes konferanse om arbeidsmiljøopplæring, på Folkets Hus i Oslo, var hvordan man best kan kvalitetssikre dette arbeidet. Konferansen ble innledet av Arbeidsmiljøsenterets seniorkonsulent Nina Cathrine Berg, som var klar i sin tale.
– Et dagskurs i arbeidsmiljøloven er bortkastet med mindre det er snakk om en oppfriskning, slo hun fast.

Useriøse lynkurs
Slik regelverket er i dag, kan i praksis hvem som helst tilby HMS-kurs. Dette har ført til et tilbudskaos, preget av raske løsninger med lite fokus på kvalitet.
– Det er flere hundre aktører som tilbyr kurs, og mange av disse er useriøse. Det er helt åpent for sjarlataner, proklamerte Berg.
Det ble trukket frem eksempler på aktører som har tjent store penger på i tilby lynkurs i HMS-opplæring. Enkelte arbeidsplasser har også blitt truet, med anmeldelse og bøter, av tilbydere til å kjøpe kostbare HMS-kurs. Og mange bedrifter biter på, ifølge Berg.
– Dette skjer fordi mange arbeidsgivere kan for lite om arbeidsmiljøloven (AML). Hadde de hatt tilstrekkelig kunnskap, hadde de visst at det ikke finnes stempler som ”HMS-sertifisert”, eller ”HMS-godkjent”. Grunnleggende HMS-opplæring, tilsvarende 40 timers kurs, er eneste lovpålagte krav fra staten mot alle bedrifter i Norge, forklarte hun.

Ser til Danmark
Selv om mange aktører driver en tvilsom geskjeft, er de ikke ulovlige. Det er opp til arbeidsgiver å sikre at HMS-opplæringen de velger er god nok. Berg etterlyser nå sanksjonsmuligheter, og strammere regelverk.
– Kursene disse aktørene tilbyr er stikk i strid med intensjonen, men på grunn av lovformuleringer kan ikke Arbeidstilsynet gjøre noe. Vi mangler reguleringer på hvem som kan tilby god og riktig HMS-opplæring.
Under konferansen var det bred enighet om at en godkjenningsordning av kurstilbydere må på plass, og Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen viste til Danmark.
– Vi ser mange useriøse aktører i et hav av tilbydere, og vil utrede muligheten for en godkjenningsordning lik den danske. Der stilles det også krav til at fellesopplæring i bedriftene må godkjennes av Arbeidstilsynet, med en gyldighet på tre år av gangen.

Arbeidsgivernes ansvar
LO-sekretær Trine Lise Sundnes fortalte om et marked nærmest ute av kontroll, og trakk frem et eksempel på en aktør som tar 3900,- kr for et halvtimes HMS-kurs på nett.
– Dette er en trussel for seriøse aktører, men også for den norske samfunnsmodellen. LO vil gjerne bidra til bedre forhold, men hovedjobben må gjøres av myndighetene.
LO-sekretæren rettet også en pekefinger til arbeidsgiverne, og påpekte at stor faglig kompetanse ikke nødvendigvis betyr god personalbehandling.
– Mange ledere og mellomledere forstår ikke at deres hovedoppgave er å spille medarbeiderne sine bedre, forklarte hun og var klinkende klar på at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret i den enkelte bedrifts HMS-arbeid.
For en stund tilbake skrev redaktør i Arbeidsmiljø, Paul Norberg, en kommentar om bruken av innleide verneombud. Under konferansen var både Sundnes, og Finboe Svendsen klare på at slik praksis ikke er ønskelig.
– Verneombud skal velges av og på arbeidsplassen, så eksterne verneombud holder ikke mål, var dommen fra sistnevnte.

Setter søkelys på ledelse
Det ble også etterlyst mer kontinuitet i vernetjenesten, og Trine Lise Sundnes tok til orde for at verneombud bør få sitte over flere perioder.
– Vi opplever ofte i omstillingsprosesser at verneombudene kommer inn for sent, og av og til ikke i det hele tatt. Det er viktig at verneombudene blir med i prosessen så tidlig som mulig.
Sundnes delte forøvrig seniorkonsulent Nina C. Berg sin tanke om at det trengs en forskrift som supplement til AML § 3-5 ”Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid”, og mener samtidig at Arbeidstilsynet må komme tydeligere på banen.
– Vi trenger et arbeidstilsyn som iverksetter straffereaksjoner for de som ikke følger reglene, og som setter søkelys på useriøse tilbydere, avsluttet Sundnes.
Finboe Svendsen innrømte at Arbeidstilsynet har en stor og viktig oppgave i å sikre at HMS-opplæringen som blir gitt er god nok.
– Vi ser at fokus på systematisk HMS-arbeid er veldig varierende. At opplæringen er tilpasset arbeidsplassen, er noe vi vektlegger når vi er ute på tilsyn og fremover vil vi sette et sterkt søkelys på utøvelse av ledelse.

Personvern og cookies