Vil organisere polakker

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Oslo Bygningsarbeiderforening har i tre-fire måneder arbeidet for å få organisert polske bygningsarbeidere. – Vi har en vervekampanje gående og til nå har vi klart å organisere ca 50 personer, opplyser Roy Pedersen, leder for Oslo Bygningsarbeiderforening.

Målene er å få organisert så mange utenlandske medlemmer at de kan kreve tariffavtale for dem og i tillegg kunne bidra med noe positivt i deres arbeidshverdag. Bak dette ligger også et ønske om å hindre sosial dumping og at useriøse utleiefirmaer utkonkurrerer seriøs arbeidskraft. – Vi prioriterer å verve polske bygningsarbeidere da disse er i klart flertall blant utenlandsk arbeidskraft utenom Norden i Oslo-området. Utleiefirmaet Adecco Norge AS har satset stort på å formidle polske bygningsarbeidere her. I tillegg har vi tilgang på en polsk tolk, forteller Pedersen. Foruten språkproblemer opplevde de norske organisasjonsarbeiderne, særlig i begynnelsen av vervekampanjen, at mange var redde for å miste jobben sin hvis de organiserte seg. Men nå er det økende forståelse.

Norskkurs
For å bidra med noe ut over det et fagforeningsmedlemskap gir, organiserte Bygningsarbeiderforeningen og Tømrer og Byggfagforeningen som også deltar i vervekampanjen, et norskkurs for sine nye medlemmer. – De fleste har en form for språkopplæring på forhånd, men flertallet ønsket mer. Nå har 20 personer deltatt på et 50 timers kurs med profesjonelle lærerkrefter. Det har vært en suksess. Andre problemer som er tatt opp er arbeidstid, avspasering og overtid, ansettelseskontrakter og dyr brakkeleie. Når det gjelder det siste punktet er foreningen i dialog med Adecco. – Vi arbeider også for å få inkludert de polske bygningsarbeiderne i våre akkordlag. De fleste av dem er leid ut til de store entreprenørene, da synes vi det er naturlig at de jobber på samme betingelser som de fleste andre på arbeidsplassen. Når tilstrekkelig mange er organisert, kommer Bygningsarbeiderforeningen til å kreve tariffavtale. – Vi kan forlange avtale hvis 10 prosent i et firma er organisert hos oss, men vi har en handlingsregel som sier at minst halvparten bør være medlemmer. Dessuten må vi være sikre på at vi ikke kvalitetssikrer en bedrift som ikke følger arbeidslivets spilleregler gjennom en slik avtale, sier Pedersen.

Personvern og cookies