Vil oppmuntres av sjefen

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

85 prosent av Female Future-deltakerne har god støtte i jobben av mann, foreldre og barn. Sjefen kommer bakerst i rekken av dem som gir tilbakemelding. – Kvinner må bli flinkere til å melde fra om hvordan de vil ha det, sier forsker Nina Amble. 

I 2003 startet NHO opp Female Future-programmet, et lederutviklingsprogram for kvinner. Det ble igangsatt som et svar på kravet om 40 prosent av hvert kjønn i bedriftsstyrene. NHO ville ikke ha kvotering, men ønsket å stimulere kvinner til å ta lederjobber. Forsker Nina Amble har gjennomført en undersøkelse hvor 64 Female Future-deltakere og 15 av deres ledere, har svart. Fokus har vært jobb og ledelse, og balansegangen mellom arbeid og fritid.

Ønsker bekreftelse
Kun 25 prosent av kvinnene oppgir nærmeste leder som den som gir dem en opplevelse av å være dyktig. – Undersøkelsen viser at kvinnene har et tydelig behov for tilbakemeldinger på arbeidet de gjør for å oppnå et best mulig resultat. Å få en bekreftelse på at man har gjort en god jobb er en viktig del av å mestre jobben. Manglende bekreftelse fra ledelsen kan medføre usikkerhet og en mindre tilfredsstillende jobbsituasjon, påpeker Amble. Alle kvinnene opplever at rutinearbeid lett tar opp for mye av tiden. 30% vil ha flere utfordringer, men sitter fast i enkle arbeidsoppgaver. – De kan bli flinkere til å melde ifra om hvordan de vil ha det, vi ser at det nytter. Hvis ikke blir de værende i dette samspillet hvor kvinnene er snille og pliktoppfyllende, og hvor lederne er korttenkte og lar dem bli værende der i stedet for å nyttiggjøre seg kompetansen deres, hevder Amble.

Jobben gir dårlig samvittighet
Mange opplever det som problematisk å skulle vie mye tid til jobben og samtidig ha en aktiv fritid. 95 prosent av kvinnene oppga at de hadde dårlig samvittighet, men det var overfor jobben, ikke i forhold til familien. Mye tyder på at manglende tilbakemelding på jobb fremkaller ønsker om å gjøre noe mer, noe som igjen forårsaker dårlig samvittighet når tiden ikke strekker til. – Kvinner ser selv at det er lett å preges av flink-pike-syndromet og det å ha kontroll. Mange jobber aktivt med å legge lista litt lavere, og finne ut av hva som er godt nok. Det er ikke nødvendig å være perfeksjonist på alle områder. Det at kvinnene får støtte, særlig av mann og partner, kan tyde på at kvinner og menns kommunikasjon fungerer bedre hjemme enn den gjør på jobb. I tilknytning til undersøkelsen intervjuet Amble 15 av FF-kvinnenes ledere. – Det er ingen tvil om at lederne synes at kvinnene er dyktige. Flere av dem mente selv at de var flinke til å gi tilbakemeldinger, men innrømmet at de kunne bli tydeligere.

Hjem til middag
Undersøkelsen viser også at kvinner har andre ønsker enn menn når det gjelder å kombinere arbeid og fritid. Kvinnene vil hjem til middag, men tar gjerne en arbeidsøkt senere på dagen. Jobb og hjem veves mer sammen i kortere sekvenser. Som en hovedkonklusjon viser undersøkelsen at kvinnene vil trives best i et miljø med en lederstil som kan kalles mestringsledelse. – Denne lederstilen synliggjør det ansvaret en leder har for å skape en lærende arbeidsplass. Det handler om å benytte hverandres erfaring, skape dialog og reflektere sammen, konstaterer Amble.

Personvern og cookies