Vil myke opp overtidsrammene

Tekst:  Turid Børtnes (2002)
Arbeids- og administrasjonsdepartementet ønsker å myke opp overtidsrammene i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen er ønske om økt fleksibilitet. NHO er positive til forslaget, mens LO går i mot. Det jobbes allerede for mye overtid i deler av arbeidslivet, mener arbeidstakerorganisasjonen.
NHO har ikke landet på det samme standpunktet som de inntok ved en tilsvarende høring i vinter. Da forslo departementet endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstakere med redusert arbeidsevne, noe NHO sterkt gikk i mot. Argumentasjonen den gang var blant annet at dette er forhold som vil bli tatt opp og behandlet av arbeidslivslovutvalget og at endringer i loven nå vil gripe forstyrrende inn i det arbeidet som skal være avsluttet høsten 2003.

Fleksibilitet
– Advokat Erik Aagaard i NHO; vil ikke endringer i overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven også gripe forstyrrende inn i lovutvalgets arbeid? – Vi har vært innom tanken, men en skal være klar over at dette i utgangspunktet er noe departementet ønsker for å komme i takt med regelverket i EU. Dessuten har NHO selv bedt om en slik oppmyking av reglene, blant annet av hensyn til våre landsforeninger som lenge har ønsket dette. Aagaard forklarer at hensikten med endringene ikke er at arbeidstakerne skal jobbe mer overtid enn før, for det er en løsning som blir svært dyr for arbeidsgiverne. Men det er viktig å tilpasse det norske regelverket slik at det er i takt med EU og åpne for fleksible arbeidstidsordninger, slik at overtidsbruken blir redusert i størst mulig grad.

LO advarer
LO advarer i sitt høringssvar mot bestemmelser som skal gjøre det lettere å jobbe mer overtid. Organisasjonen peker på at mer overtidsarbeid kan føre til utbrenthet og høyere sykefravær, og reagerer også på at deler av arbeidsmiljøloven blir forandret samtidig som arbeidslivslovutvalget skal gjennomgå det samlede regelverket. Regler som stimulerer til økt bruk av overtid er også stikk i strid med arbeidet for et inkluderende arbeidsliv som regjeringen selv er en pådriver for, mener LO. Regjeringens forslag innebærer at rammene for tillatt overtid for en uke og fire sammenhengende uker fjernes, mens begrensningene for overtid i ett enkelt døgn beholdes. Videre at frivillig overtid innenfor rammen av maksimum 400 timer pr år skal kunne avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og ikke måtte behandles av Arbeidstilsynet, slik dagens regelverk krever.

Personvern og cookies