– Vil ISO-sertifisere

(2002)
Servicebedriftenes Landsforening (SBL) kommer nå til å stille mye av de samme kravene til sine medlemsbedrifter som Ren Utvikling har stilt i sin godkjenningsordning. I tillegg vil de arbeide for å tilby medlemmene ISO-sertifisering på kvalitets- og miljøområdet.
Dette opplyser administrerende direktør Petter Furulund i SBL. Furulund beklager at Ren Utvikling må innstille, men mener at det ikke var noen vei utenom etter at de nye forskriftene for offentlige anskaffelser ikke ga innkjøpere rett til å legge vekt på om renholdsbedriften var godkjent eller ikke. – Vi mener også at bransjen er moden for noe mer enn en ren godkjenningsordning. Vi har fått mange henvendelser fra skuffede medlemmer som hadde forventet hjelp innen kvalitetsarbeidet gjennom Ren Utvikling, noe stiftelsen i følge sitt formål ikke skulle drive med. Dette vil vi nå tilby dem. SBL skal hjelpe sine medlemsbedrifter trinn for trinn mot sertifisering enten etter ISO 9000 eller ISO 14000. – Vil ikke terskelen for ISO-sertifisering bli alt for høy for en bransje hvor svært mange aktører befinner seg på et grått eller svart marked? – Nei, det tror vi ikke. Dette er ikke mer enn hva mange allerede har, det er snakk om å få det i system. Vi skal som sagt hjelpe dem gjennom et opplegg med verktøy for prosedyrer, skjemaer og statistikk og få dette i system i bedriftene. Dette arbeidet skal foregå over fem samlinger. Furulund opplyser at SBL har 120 medlemsbedrifter, blant annet de største firmaene i bransjen. I omsetning representerer dette mer enn halvparten av bransjen som teller ca 1.700 registrerte renholdsvirksomheter. Han har ikke noen tro på at det vil være mulig å få tak i alle virksomhetene, det vil alltid være en stor del av de han kaller Svarte Sara-bedrifter som svirrer rundt i systemet. TB
Personvern og cookies