Vil ikke jobbe for null fravær

Tekst: Turid Børtnes (2007)
– Selv om vi arbeider for å få et lavt sykefravær og lave skadetall, vil vi ikke forsøke å komme ned på null. Vi skal jo også ha med oss folk som ikke har like god helse som gjennomsnittet, da må nødvendigvis skadetallene og sykefraværet ligge over null. 

Terje Venold, som har vært øverste leder i Veidekke i 19 år, snakket om hvordan en skal bygge en mobbefri arbeidslivskultur på den nasjonale konferansen om mobbing i november.

Plass til flere
I motsetning til svært mange andre ledere, var han også opptatt av delmål to og tre i avtalen om et inkluderende arbeidsliv og ikke bare sykefraværet. Det vil si å gi rom for personer med redusert funksjonsevne i arbeidslivet og øke pensjoneringsalderen. For å holde på seniorene får ansatte som er over 62 år, seks uker ekstra fri hvert år for å fortsette i full stilling. I Veidekke blir arbeidstakerne lenge, i gjennomsnitt 21 år. Trivselen er høy, regelmessige trivselsundersøkelser viser en skår på 5,5 i gjennomsnitt på en skala der 1 er laveste skår og 7 er høyeste. H-verdien, som er antall skader per million arbeidstimer, er svært lav, den var 2,8 i 2006 for de ansatte i Norge, det er en halvering fra foregående år. Sykefraværet var 4,9 prosent i 2006, det er lavt til å være en virksomhet med høye fysiske krav.

– Kan ikke være naive
– Men selv om vi har et hyggelig arbeidsmiljø, er det naivt å tro at det ikke forekommer mobbing på denne arbeidsplassen også. Vi kan ha en tøff tone og noen kan nok føle seg mobbet, sa konsernsjefen som åpnet med å si at det er nulltoleranse i Veidekke i forhold til mobbing. Han mener at det beste vernet mot mobbing er et godt arbeidsmiljø. Veidekke, som har hovedkontor i Oslo med utstrakt virksomhet også i andre skandinaviske land, har nærmere 6.500 ansatte fordelt på mer enn 1.000 forskjellige arbeidssteder. Det gir mange ekstra utfordringer. – Verdiene våre er grunnmuren i arbeidsmiljøarbeidet, det handler om å være profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Men vi må ikke tro at vi får til noe alene, vi må jobbe i fellesskap. Medarbeiderne er en svært viktig del av grunnmuren for konsernsjefen, alle medarbeiderne trekkes med i planlegging og gjennomføring av prosjektene. Ved starten av et nytt prosjekt, samles de aktuelle medarbeiderne for å definere de største utfordringene og finne de beste løsningene.

Rollemodell
I tillegg er det et mål at halvparten av de ansatte skal eie aksjer i Veidekke. Det involverer medarbeiderne og gir økt forståelse og engasjement i virksomheten. De ansatte har nå en eierandel på nesten 15 prosent. Lederen har ansvaret for arbeidsmiljø og etiske holdninger, han eller hun fungerer som rollemodell. – Det er avgjørende hva sjefen gjør, de ansatte tenker at kan sjefen kutte et hjørne, så kan jeg også gjøre det. Venold er heller ikke i tvil om hva som er den verste formen for mobbing, det er når en overordnet bruker hersketeknikker mot ansatte. Men alle er ansvarlige for å gjøre noe for å hindre mobbing, også der er vi avhengige av hverandres kompetanse og engasjement.

Personvern og cookies