Vil ikke ha eldre?

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Truende mangel på arbeidskraft og myndigheters og arbeidsgiveres iherdige innsats for å få de eldre til å stå i jobbene sine så lenge som mulig ser ikke ut til å ha gjort noe inntrykk på svenske virksomheter. Forsikringsselskapet Alecta har undersøkt bedrifters innstilling til de eldre, det vil si kolleger på litt under 50 år og oppover, som et ledd i regjeringens eldresatsing, Senior 2005. Det viser seg at de eldres flukt fra arbeidslivet sees på som helt naturlig, ikke som et problem. Dette til tross for mangelen på kompetent arbeidskraft og at de eldre skårer høyt på erfaring, kompetanse, engasjement, lojalitet og motivasjon. De eldre får heller ikke den samme kompetansehevingen som de øvrige ansatte.     

Personvern og cookies