Vil ikke bli verne- ombud i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Det er blitt vanskeligere å få ansatte til å ta på seg verv som verneombud i Sverige. Flere bedrifter har ikke folk i dette viktige vervet.
Det svenske Arbetsmiljöverket (tilsvarende Arbeidstilsynet) har fått bekreftet i en rekke arbeidstakerorganisasjoner at flere virksomheter ikke har klart å få folk til å stille til valg. – Dette er et problem, ifølge loven skal det finnes et verneombud på alle arbeidsplasser med flere enn fem ansatte, sier överdirektör Bertil Remaeus i Arbetsmiljöverket.

– Nøkkelrolle

Bertil Remaeus opplyser at Arbets­miljö­verket ikke lenger har oversikt over hvor mange verneombud det finnes i Sverige fordi verneombudsregisteret ble nedlagt i april i år, men han regner med at svært mange virksomheter ikke har verneombud. – Det kan være mellom 90.000 og 100.000 verneombud i Sverige. Det er altfor lite, vi har tross alt rundt 300.000 virksomheter. Svenske verneombud har stort sett samme type oppgaver og ansvarsforhold som i Norge. – De har nøkkelrollen i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Det har også den nåværende regjeringen understreket, forteller Remaeus. – Kommer Arbetsmiljöverket til å foreta seg noe i den anledning? – Det er vel ikke noe vi kan gjøre. Vi har erfart at mange verneombud har hørt til den eldre delen av arbeidstakerne, når de skulle ha avløsning har det vist seg å være vanskelig å finne erstatning blant de yngre. Vi ser samme tendens på andre områder, det er i det hele tatt ikke kø av personer som vil ta på seg frivillige verv.

Lagt ned registeret

Inntil i april i år hadde Arbetsmiljöverket et register over alle verneombud i landet, men det ble lagt ned av økonomiske årsaker. Remaeus opplyser at registeret ble svært kostnadskrevende å holde à jour. Det var de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene som skulle melde fra om valg av nye verneombud, men på grunn av en del feil, fungerte dette dårlig. Dermed måtte Arbetsmiljöverket ringe rundt selv og sjekke, noe som var svært ressurskrevende. – Vi diskuterte også med partene i arbeidslivet om de ville ta over registeret, men det ønsket de ikke, og dermed ble registeret avviklet. Vanligvis utpekes verneombud av fagforeningene på den enkelte arbeidsplass, de kan også samarbeide om valg av verneombud, slik som i Norge. Etter at registeret ble lagt ned, skjer registreringen hos fagforening og arbeidsgiver. Verne­ombudene skal registreres for å beskytte deres rettigheter på en rekke områder. De som nå ønsker informasjon som tidligere fantes på verneombudsregisteret, kan få tak i den enten gjennom fagorganisasjonene eller hos arbeidsgiverne.

– Fortsette arbeidet

Den svenske regjeringen arbeider nå med å formulere en arbeidsmiljøpolitikk, men det innebærer ikke noen endring av den svenske arbeidsmiljøloven. – Et viktig tema for oss er hvordan vi skal fortsette det positive arbeidet som er gjort på arbeidsmiljøområdet, mener Bertil Remaeus. – Vi venter ingen endringer i loven, det er heller ikke noe vi ønsker, da er vi redd den blir svakere på en del områder. Remaeus tror arbeidstakersiden også er enig i dette, den samlede lovgivning i Norden er antagelig så god som det er mulig å få den på arbeidsmiljøområdet.

Personvern og cookies