Vil ha videoovervåking

Tekst:  Turid Børtnes (2005)
Yrkestrafikkforbundet ønsker å få videoovervåking på alle busser og trikker for å trygge sjåførenes arbeidsplasser. Nå ser det ut til at de kan få det som de vil. Datatilsynet gir grønt lys under forutsetning at dette gjøres utelukkende av sikkerhetshensyn.
Bakgrunnen for Yrkestrafikkforbundets ønske er flere meget alvorlige episoder hvor ansatte eller passasjerer er blitt truet eller alvorlig skadet av passasjerer som har brukt vold. I følge forbundet står alle medlemmene bak ønsket om videoovervåking på jobben. De vil ha videokameraer montert på en åpenlys og tydelig måte slik at alle blir klar over at de blir fotografert av et slikt kamera. Jack Nielsen, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, mener at dette kan gjøres slik at personvernet blir ivaretatt, for eksempel ved at videoopptaket slettes automatisk etter ett døgn, med mindre det blir tatt ut for å dokumentere et forhold. Det er ikke meningen å skaffe et omfattende arkiv over passasjerene.

Personvernet
Informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet opplyser at de ikke sier nei til slik overvåking i de tilfellene det er begrunnet i ansattes trygghet og sikkerhet. Men det er en forutsetning at arbeidstakerne selv, i dette tilfellet sjåførene, er enige i tiltaket og at alle forhold rundt det blir avklart på forhånd. Skåra tror neppe det blir aktuelt med full overvåking av hele bussen eller trikken, overvåkingen vil først og fremst gjelde sjåførens arbeidsplass og dørene for på- og avstigning. Det må tas hensyn til personvernet til passasjerene. Han peker også på behovet for gode rutiner og regler i forbindelse med et slikt tiltak, arbeidsgiver kan for eksempel ikke bruke opptakene til å sjekke hva sjåførene foretar seg til en hver tid. Datatilsynet advarer også mot å tro at overvåkingskameraer alltid vil virke preventivt mot bruk av vold. Det henvises blant annet til en meget stygg voldsepisode i Oslo tidligere i vinter der en mann ble skamslått til tross for videokameraer i full funksjon. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies