Vil ha vekk livsfarlig truck-kjøring

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

– Det er forferdelig at det måtte skje en alvorlig ulykke før noen tok fatt i problemene med at sjåfører uten godkjent opplæring kjører truck. Nå innskjerpes reglene, det skulle vært gjort for lenge siden.

I sommer var det en stygg ulykke ved godsterminalen til Linjegods AS på Alnabru i Oslo. En ansatt ved terminalen fikk knust et bein. Klubbleder Geir Traaholt i Linjegods AS og hans kolleger i Tollpost Globe, klubbleder Wiggo Vinje og hovedverneombud Odd Klunderud er først og fremst opptatt av hvordan de skal hindre at det skjer flere ulykker på arbeidsplassene deres. Ulykken i sommer, som kostet en kollega beinet, er ikke den eneste alvorlige personulykken i dette miljøet. Høyt arbeidstempo, mye stress, underbemanning og en alt for lemfeldig omgang med regelverket ligger bak.

Måtte amputere
Ulykken, som endte med at en 48 år gammel terminalarbeider måtte amputere beinet, skjedde 20. juni i år. Den ansatte jobbet ute på gulvet på terminalen til Linjegods i en avdeling med høyt tempo og mye varer som skulle lastes opp på biler. På grunn av mye oppstablet gods var det dårlig sikt. I det terminalarbeideren gikk bak en truck gikk det galt, han ble klemt mellom trucken og en søyle og fikk knust det ene beinet. På trucken satt det en lastebilsjåfør uten den pålagte truckføreropplæringen. – Ulykken var svært traumatisk for sjåføren også, han har vel kryss i førerkortet for alt som tenkes kan når det gjelder kjøreopplæring, bortsett fra truckførerbeviset, sier Traaholt. Det han reagerer mest på i etterkant av ulykken er ledelsens holdning når det gjelder sikkerhet. Først nå, 1. september er det satt i gang et arbeid på dette området ved bedriften, det er alt for sent. Det måtte skje en alvorlig ulykke først. Traaholt synes også at ledelsen ventet alt for lenge etter at ulykken var skjedd med å komme med konkrete planer for å hindre tilsvarende ulykker i fremtiden. Klubben og de ansatte har nå kommet med en del krav, blant annet mer bemanning ved for eksempel sykefravær, for å unngå farlige stress-situasjoner og at trucker kun skal brukes av ansatte i Linjegods.

Farlig arbeidsplass
Alle tre kjenner til tilsvarende ulykker på andre arbeidsplasser, særlig på mindre terminaler. Men Klunderud og Vinje er fornøyd med egen arbeidsgiver, Tollpost Globe i Oslo, på dette området, de tar regelverket alvorlig. – Hos oss får lastebilsjåførene beskjed om å gå av trucken hvis de begynner å laste selv. Hovedproblemet er at lastebilsjåførene, som skal hente varer på godsterminalene, alt for ofte hopper opp på en truck og begynner å laste gods selv i stedet for å vente på en truckfører. Det er strengt forbudt etter regelverket som krever godkjent opplæring og truckførerbevis. Men enda verre er det at slik ukyndig bruk kan føre til alvorlige ulykker. – Dette er en farlig arbeidsplass og en truck kan være et livsfarlig redskap i uøvde hender, påpeker Vinje og Klunderud. – En godsterminal er en svært uoversiktlig arbeidsplass, kjenner du ikke forholdene godt, så flyr du bare i veien. Setter utenforstående seg i tillegg opp på en truck og begynner å kjøre, sier det seg selv at livsfarlige situasjoner kan oppstå. Forholdene blir ikke mindre farlige ved at arbeidet drives på forskjellige tider av døgnet med blant annet nattskift, understreker Traaholt.

En ukultur
Klunderud supplerer med å fortelle om en ulykke på en annen, mindre terminal. Der hadde en sjåfør brukt en truck for å laste opp bilen sin, men etterlatt trucken med gaflene i høy stilling i stedet for å gjøre som han skulle, senke dem helt ned til gulvplan. En av de ansatte på terminalen kom kjørende med en mindre truck, rundet den store trucken og kolliderte med gaflene. Resultatet var en stygg ulykke med alvorlig personskade. Alle tre kjenner til langt flere ulykker. At trucker havner i bakken på utsiden av lasterampa er for eksempel ingen sjeldenhet. Det er først og fremst på mindre arbeidssteder og terminaler det har utviklet seg en ukultur på dette området, særlig på arbeidsplasser der det er liten bemanning og stort tidspress. – Dette er blitt en sovepute for arbeidsgiverne i mange år. De lukker øynene for hva som skjer og lar sjåførene ta en del av lastejobben i stedet for å sørge for bedre bemanning på terminalen. I tillegg til ulykkesfaren, risikerer arbeidsgiveren også mye skader på dyr redskap og utstyr ved uforsvarlig bruk.

Tidspress
Det er særlig i stress-situasjoner ulykkesrisikoen er størst, for eksempel ved press om å holde tidsplanene. Det hjelper ikke med opplæring og sikkerhetskurs hvis ikke forholdene legges til rette for forsvarlig jobbing. – Men vi må gå i oss selv også, det handler mye om holdninger hos våre egne folk. For å få en bedre praksis, må vi få en bevisstgjøring på dette området. Vi må kreve visse holdninger til sikkerhet hos dem som bruker farlig redskap eller jobber på utsatte arbeidsplasser, det gjelder på alle områder, mener Vinje. Et viktig punkt i den forbindelse er å sørge for en ryddig og oversiktlig arbeidsplass. En god hjelp i dette arbeidet er skikkelig merking av arbeidsplassen med streker på gulvet som markerer hvor det er lov til å sette gods og hvor det skal være frie soner, noe som også er regulert i forskrift. Men de har opplevd at en forespørsel om å få varig merking ble avvist av ledelsen med at det var for dyrt. – Å bruke økonomiske argumenter mot nødvendig tiltak for å bedre sikkerheten er fullstendig uakseptabelt, mener de tre representantene for terminalarbeiderne. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

Personvern og cookies