Vil ha seks-timersdag

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Det var LO som for alvor brakte spørsmålet om seks-timersdag tilbake på den politiske dagsorden da LO-leder Gerd-Liv Valla gjorde den til fanesak ved årets LO-kongress.
Kravet om seks-timersdag har egentlig stått i LOs handlingsprogram i nærmere 20 år. Det nye med årets vedtak er at fagforeningen vil sette i gang prøveprosjekter med seks timers arbeidstid. – Vi ønsker ikke å innføre seks-timersdagen over natta, men vil ha prøveprosjekter i alle sektorer for å se om dette er veien å gå, forklarer LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som blant annet har ansvar for arbeidsmiljø og arbeidstidsspørsmål i organisasjonen. Så er håpet at de har fått tilstrekkelig med svar på hvordan seks-timersdagen fungerer gjennom disse prosjektene før neste LO-kongress i 2009.

Økt effektivitet
– Hvis vi klarer å korte ned arbeidstiden uten å minske produktiviteten, kan vi få et arbeidsliv hvor det er mulig å kombinere jobb, fritid og familie, mener Sundnes. Hun betegner ordningen som en mulig vinn-vinn-situasjon for både arbeidsgivere og arbeidstakere, hvor førstnevnte kan høyne produksjonskapasiteten og øke effektiviteten mens arbeidstakerne blir mindre utslitte, noe som kan senke sykefraværet. LO mener også at en slik arbeidstidsreform vil få flere ut i arbeid samtidig som flere vil kunne stå lenger i arbeidslivet, siden arbeidsbelastningen minskes. Sundnes tror ikke en slik reform vil bli dyrere for arbeidsgiverne. Snarere tvert i mot. – Vi tror det vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier LO-sekretæren. – Men tror dere NHO blir med på dette? – Jeg ser ikke bort fra det. Men om ikke NHO vil, er det godt mulig at noen av medlemsbedriftene vil.

– Useriøst forslag
NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Sigrun Vågeng, deler ikke LOs synspunkter. – Dette er et lite gjennomtenkt forslag. All velferd bygger på arbeid. Vi kan derfor ikke ta dette forslaget seriøst hvis vi tenker på verdiskaping og det faktum at det blir mange flere eldre som skal leve lenger. Realiteten er at Norge trenger mer, ikke mindre arbeidskraft i fremtiden. En innføring av seks-timersdag krever 400.000 nye årsverk, sier Vågeng. Hun tror ikke på noen effektiviseringsgevinst og heller ikke på noen reduksjon i sykefraværet. – De som ønsker kortere arbeidstid ber om dette fordi hverdagen for folk flest skal bli lettere å håndtere. Men får vi seks-timersdag, kommer folk til å ta ut denne fritiden i form av en ekstra fridag i uken. Det vet vi for eksempel fra skiftindustrien. Der prioriterer de ansatte en ukes sammenhengende fri i skiftperioden fremfor flere korte arbeidsdager. – Spørsmålet er ikke om arbeidsgiverne har råd til en slik reform, men om vi som nasjon har det, fortsetter hun. – Selv med våre store oljeinntekter kan vi ikke opprettholde dagens velferdsordninger dersom vi innfører en slik reform. Men Vågeng er ikke fullstendig avvisende til ordninger med kortere arbeidsdager, slik Nardo Bil har gjennomført. – Dersom en bedrift selv ønsker å innføre seks-timersdag er det selvsagt ok for oss. Men prøveordninger på bedriftsnivå sier ikke noe om samfunnsmessig konsekvenser av en ordning. Arbeidsmiljø nr. 5-2005

Personvern og cookies