Vil ha redusert arbeidstid etter 62 år

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven slik at arbeidstakere over 62 år får rett til redusert arbeidstid. Det var statsminister Jens Stoltenberg som varslet dette i sin 1. maitale. 

Lovforslaget er like om hjørnet, det skal sendes ut på høring om kort tid, skriver regjeringen i en pressemelding. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å bidra til at flere seniorer står lenger i arbeidslivet enn de ellers ville ha gjort.

Arbeid og pensjon
I sin tale sa Jens Stoltenberg at det skal være mulig å kombinere arbeid med pensjon uten avkortning i pensjonen. En slik mulighet kan føre til at flere velger å fortsette i jobben i stedet for å ta ut avtalefestet pensjon (AFP). For å gjøre det mer attraktivt å fortsette å jobbe, må arbeidstakerne få en mulighet til roligere arbeidsdager. Det vil gi den enkelte valgfrihet og samfunnet vil kunne bruke folks arbeidsevne og kunnskap lenger. I lovforslaget ligger det ingen begrensninger i hvor mye og hvordan den reduserte arbeidstiden skal tas ut. Alternativene kan være kortere daglig arbeidstid, færre arbeidsdager pr uke eller at arbeidstids­reduksjonen samles opp slik at den kan tas ut i form av lengre perioder med fri.

Hensyn til arbeidsgiver
Men det tas forbehold om at det vil bli tatt hensyn til arbeidsgivers interesser der arbeidstidsreduksjonen vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Regjeringen varsler også ytterligere tiltak mot sosial dumping med mer ansvar for arbeidsgivere, mer innsyn og innstramning. Blant annet skal oppdrags­giverne ha plikt til å påse at de ansatte får det de har krav på. Videre skal tillitsvalgte få rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Reglene for innleie av arbeids­takere vil bli foreslått strammet inn og det foreslås en godkjenn­ingsordning for vikarbyråer.

Personvern og cookies