Vil ha personalpool

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Personalutvalget i en svensk kommune vil heller ha en fast pool med ansatte som kan trå til ved behov ved sykdom og annet fravær enn å satse på vikarer. Kostnadene vil bli de samme, dessuten vil dette skape et bedre arbeidsmiljø som vil få personalet til å bli lengre i jobbene sine, mener utvalget.

De kan tenke seg at midler som tidligere ble brukt til å ansette vikarer på timebasis benyttes til faste ansettelser. Ved siden av å dekke fravær, kan dette personalet anvendes som ressurspersoner som går parallelt med det vanlige personalet. Dette regner utvalget med skal bidra til å holde sykefraværet nede.

Personvern og cookies