Vil ha økt sikkerhet på mindre fiskefartøy

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Sjøfartsdirektoratet vil øke sikkerheten på de mindre fiskefartøyene. Det er fire ganger så stor risiko for å dø i en arbeidsulykke ombord i en fiskebåt på under 10-12 meter som på en større båt, viser direktoratets tall.

– Vi skal foreta en kartlegging av sikkerhetsnivået på alle fartøy mellom 6 meter og 10,67 meter (35 fot), opplyser avdelingsdirektør Lasse Karlsen i Sjøfartsdirektoratet. Kartleggingsskjemaer ble sendt ut til 5.000 aktuelle fartøyeiere i begynnelsen av februar. Undersøkelsen omfatter sju forskjellige sikkerhetsområder, slik som brannvern, redningsutstyr, verneutstyr, kommunikasjon og navigasjon, for å nevne noe. Denne delen av fiskerivirksomheten er svært ulykkesbelastet, selv om antall dødsulykker gikk noe ned i fjor. Da omkom fire personer på eller i tilknytning til arbeid på fiskefartøy, halvparten av disse på de minste båtene. Det er en svært høy ulykkesprosent sett i forhold til antallet som jobber på mindre båter, ca 5.000 til sammen. Fartøy under 10,67 meter er ikke sertifikatpliktige og det foretas derfor ingen form for periodiske kontroller slik som for større fartøy. Det er likevel en rekke regler og bestemmelser på sikkerhetsområdet som skal følges. – Vi mener at fiskerne er sterkt motivert for å holde eget fartøy i sikkerhetsmessig forsvarlig stand, men likevel skjer det mange ulykker, blant annet fordi livreddende sikkerhetsutstyr ikke brukes. Hvorfor viktige sikkerhetsbestemmelser ikke overholdes, er blant de forhold vi vil ha undersøkt. Selve kartleggingen med nødvendige analyser skal være avsluttet i august/september, deretter vil behovet for ulike tiltak for å heve sikkerhetsstandarden bli vurdert. Arbeidsmiljø nr.2 – 2005

Personvern og cookies