Vil ha minst to på jobb

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Handel og Kontor vil ha minst to på jobb på bensinstasjoner om natta for å forhindre ran. Ønsket kommer etter at det er innført en slik ordning i Sverige ved bestemte bensinstasjoner.
Faglig sekretær Geir Høibråten i Handel og Kontor er ikke i tvil om at flere enn en på jobb om natta vil medvirke til å forhindre ran. I tillegg vil det ha betydning for de ansattes følelse av trygghet og redusere frykten for å bli ranet ved nattarbeid, sier han til Avisenes Nyhetsbyrå. I Sverige har utsatte bensinstasjoner fått krav om å ha to på jobb sammen om natta eller kunne stenge ute uønskede kunder ved å bruke en nattluke. Foreløpig er det en bensinstasjon i Malmø som har fått dette kravet, men det vil bli gjort gjeldende der det er behov etter en individuell vurdering. Bensinbransjen her i landet stiller seg ikke positive til forslaget om to av gangen på nattevakt. Det blir for dyrt. De går derimot inn for en ordning med en nattluke, i tillegg til en automatisk dørlukker som betjeningen selv styrer. Bransjen jobber også for å få lukkede kontantsystemer som standard på alle bensinstasjoner. På slike steder vil det ikke være mulig for ranere å få ut penger. Handel og Kontor vil ikke uten videre bøye seg for argumentet om økonomi, det er arbeidsgivernes ansvar å gi arbeidstakerne et trygt arbeidsmiljø. Men arbeidstakerorganisasjonen får ikke umiddelbar støtte i Arbeidstilsynet, som mener et krav om minstebemanning vil kunne sees som et urimelig inngrep overfor arbeidsgiverne. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005
Personvern og cookies