Vil ha ID-kort for renholdere

(2008)
Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service vil ha ID-kort for ansatte i godkjente renholdsbedrifter.
– Vi ønsker å innføre en ordning med ID-kort etter mønster av de kortene som er innført i bygg- og anleggsbransjen. Vi har nå sendt et brev til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen om dette. Furulund opplyser at det er Norsk Arbeidsmandsforbund, som SBL samarbeider med om ordningen Ren Utvikling, som har fremmet forslaget om en ID-ordning. ID-kort vil gjøre det langt lettere å kontrollere at rengjøringsfirmaene følger arbeidslivets spilleregler, driver lovlig og har betalt skatter og avgifter blant annet. Dette er særlig viktig der det benyttes underleverandører, som kan være vanskelige å kontrollere. En god kontrollordning er helt nødvendig, ifølge Furulund er det private rengjøringsmarkedet fortsatt så svart som det kan bli.
Personvern og cookies