Vil ha flere nyansatte med innvandrerbakgrunn

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen vil øke andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i statlige virksomheter.  

I februar 2006 oppfordret statsråd Bjarne Håkon Hanssen lederne i de statlige virksomhetene til å satse på økt rekruttering av innvandrere. Ett år senere, i februar 2007, gjentok statsråden oppfordringene. I tillegg ba han samtlige virksomheter om å gjennomføre minst ett tiltak for karriereutvikling.

Skal innkalles til intervju
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har nylig utarbeidet rapporten «Rekrut­tering av innvandrere og arbeid med mangfold i 26 heleide statlige virksomheter i 2007». Den viser at 12 prosent av nyansatte i 26 heleide statlige virksomheter har innvandrerbakgrunn. Antallet personer med innvandrerbakgrunn som kom til intervju, økte fra 391 til 789 fra 2006 til 2007. Det er imidlertid kun et lite mindretall som har utarbeidet mål for hvor mange ansatte med innvandrerbakgrunn de ønsker å rekruttere. 15 av virksomhetene oppgir at de har en fast praksis for bruk av stillingsannonser som oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke. I tillegg innkaller 12 av dem minimum én kvalifisert person med innvandrerbakgrunn til intervju per utlyst stilling.

Karriereutvikling
Nær halvparten av bedriftene har ansatte med innvandrerbakgrunn i topp- eller mellomlederposisjoner. Rapporten synliggjør hva som er gjort av tilrettelegging for karriereutvikling og mangfold. Tre fjerdedeler av virksomhetene, uansett størrelse, har tilbudt en eller annen form for karriereutviklingsprogram/-kurs til sine ansatte i 2007. Kun 1 prosent av de nærmere 9 prosent ansatte med innvandrerbakgrunn har deltatt. IMDi håper rapporten kan fungere som inspirasjon for alle virksomheter som ønsker å fremme like muligheter på norske arbeidsplasser, uavhengig av etnisk opprinnelse.

Personvern og cookies