Vil ha et råd for arbeidslivssikkerhet

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Bør det lages et råd for arbeidslivssikkerhet i Norge? Studier av alvorlige arbeidsulykker viser at det er langt frem før situasjonen er tilfredsstillende på dette området, både når det gjelder forebygging og skaderegistrering.

Dette spørsmålet ble drøftet i Skadeforebyggende forums temamøte om arbeidslivssikkerhet etter at fagfolk og forskere hadde kunnet dokumentere at det gjøres alt for lite for å bedre sikkerheten og forebygge alvorlige skader i arbeidslivet her i landet.

Skepsis og tilslutning
Det var ingen uenighet om at sikkerheten må økes, men møtedeltakerne var langt fra enige om at et råd for arbeidslivssikkerhet er veien å gå. Særlig representanter for byggebransjen var skeptiske, mens øvrige fagfolk og representanter for myndighetene mente at et råd kunne være nyttig. – Vi er ikke ute etter å lage noe nasjonalt råd, men heller et diskusjonsforum, sa daglig leder i SF, Johan Lund. Han akter å ta forslaget opp i neste styremøte i SF. Lars Juterud i Byggenæringens Landsforening var redd for at et råd ville bli et talerør for interesser som naturlig hører hjemme mellom partene i arbeidslivet. Dette er noe næringen selv må ta tak i direkte. Han fikk støtte av NHOs representant som mente at et slikt råd ikke vil nå flertallet av bedriftene og arbeidstakerne, de fleste virksomheter her i landet har færre enn ti ansatte. Andre aktører, blant annet fra Arbeidstilsynet, LO og Finansnæringens Hovedorganisasjon, mente at et slikt råd ville virke motiverende og kunne bli et møtested med erfaringsutveksling, formidling av kunnskap og aktiv arbeid innen skadeforebygging. Skadeforebyggende forum skal arbeide videre med forslaget.

Personvern og cookies