Vil ha et anstendig arbeidsliv

Tekst: Turid Børtnes (2008)

– Strategien vil også komplettere innsatsen mot sosial dumping her hjemme. ILOs «Decent Work Agenda» ligger til grunn for regjeringens økte innsats. Som første konkrete tiltak i strategien vil Norge i år øke sitt bidrag til ILO, opplyser utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Satser på ILO
I det videre arbeidet med strategien vil regjeringen ha en tett dialog med arbeidslivets parter. Innholdet i strategien vil derfor utvikles nærmere i samarbeid med partene gjennom den norske ILO-komiteen. Strategien skal virke som en ramme for å gjennomføre konkrete tiltak og for samarbeidet mellom departementene. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Utenriks­dep­arte­mentet som skal ha det overordnede ansvaret for å gjennomføre strategien, i samråd med andre berørte departement

Personvern og cookies