Vil ha energirevolusjon

Tekst: Grethe Ettung (2010)

– Norge må skaffe seg en energipolitikk, fastslår Åslaug Haga.

På Arbeidsmiljøkongressen etterlyste Åslaug Haga, prosjektleder i Norsk Industri, bedre rammebetingelser for fornybar satsing i Norge.
– Det vil kreve politisk vilje. Industrien er et viktig redskap for å nå klimamålene, og vi sier til myndighetene: bruk oss.
Haga ser fram til stortingsmeldingen om klima, som etter den opprinnelige planen skulle kommet i 2010, men som nå er utsatt til 2011.
– Stortinget må stake ut kursen. Det er viktig å ha en plan, slik at myndighetene kan sette inn virkemidler som sikrer grønn verdiskaping gjennom eksport av teknologi, produkter og energi.

Trenger støtteordninger
For å utnytte fornybar energi og fornybare energikilder som solenergi, vann- og vindkraft, bølgekraft og tidevannsenergi, og ikke minst norsk kompetanse, trengs støtteordninger..
– Det er støtteordningene som driver markedet. Jeg er opptatt av at norsk industri skal ha tilsvarende gode støtteordninger som det andre land har. Da kan vi konkurrere.Skal vi jobbe under helt andre ordninger, går det ikke, fastslo Haga.
Hun understreket at bedriftene vil endring, og at de tar de store klimautfordringene innover seg.

Sitter på fornybargreina
Haga er utålmodig når det gjelder å få på plass en helhetlig industripolitikk.
– Norge sitter på den grønne fornybargreina, og kan skape grønne arbeidsplasser framover og drive god butikk.
Haga mener Norge har mye å lære av EU når det gjelder miljø- og klimapolitikk.
-EU har 20 prosent energireduksjon som mål innen 2020, et politisk mot som det er godt at noen viser. Til sammenligning har ikke Norge gitt noe svar når det gjelder hvilken prosent vi skal legge oss på. Men for industrien er det viktig å få en beslutning, slik at vi vet hvor vi skal og hvilke virkemidler vi skal sette inn.

Personvern og cookies