Vil ha arbeidsmiljø på agendaen

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Statssekretær i Arbeids-departementet, Jan-Erik Støstad, vil ha mediene på banen i arbeidsmiljøspørsmål.
Hvordan skal vi få satt temaet arbeidsmiljø høyre opp på dagsordenen, spurte Støstad på Verdens arbeidsmiljødag 28.april. Med et fellesseminar i Oslo markerte norske arbeidsmiljømyndigheter dagen sammen med partene i arbeidslivet.

Må løfte i flokk

Støstad mente at medienes forbrukerjournalistikk har fortrengt jobbjournalistikken. Fokuset på vår rolle som forbrukere har gått for langt, nå må arbeidsmiljøspørsmål høyere opp på dagsordenen.
– Vi må løfte i flokk og skape anledninger og muligheter til å drøfte arbeidsmiljøspørsmål. Denne konferansen er et godt eksempel, sa statssekretæren og foreslo at den måtte bli en årlig foreteelse.
Støstad trakk fram Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), som et eksempel på en virksomhet som får mye oppmerksomhet, og som bidrar til å sette arbeidsmiljø på kartet.

Vil ha debatt

Støstad roste også tillitsvalgte og verneombud som daglig medvirker til interesse og engasjement rundt arbeidsmiljøspørsmål.
– Å debattere arbeidslivet er en av forutsetningene for å skape et sterkere engasjement, både fra arbeidsgivere, arbeidstakere, tillitsvalgte og verneombud.
Støstad slo fast at vi har en god arbeidsmiljølov og et godt Arbeidstilsyn, men at vi ikke må forledes til å tro at forbedringer kun kan skje via en skjerping av loven.
– Vi må ha en bredere mobilisering og oppfølging lokalt på arbeidsplassene.

Unik stortingsmelding

En stortingsmelding som omhandler arbeidsmiljø og sikkerhet er under utarbeidelse, og vil bli lagt fram i slutten av 2010.
– Den vil bli den første stortingsmeldingen i sitt slag som omhandler arbeidsmiljø. Den skal gi en oppdatert statusrapport om hva som er bra, og hva som kan bli bedre, hvilke utfordringer vi står overfor og veien videre, kommenterte Støstad.
Meldingen vil bli sendt ut på høring før sommeren.

Personvern og cookies