Vil ha arbeidsmiljø- loven klar før jul

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Arbeids- og sosialdepartementet arbeider på spreng for å få lagt frem den nye arbeidsmiljøloven før jul. Loven ble først vedtatt i sommer og skulle etter planen tre i kraft 1.januar 2006. Det satte den nye regjeringen en stopper for.
– Vi legger opp til å fremme en proposisjon om arbeidsmiljøloven i løpet av kort tid, antagelig før jul, opplyser Jan-Erik Støstad, statssekretær for arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen. Støstad vil ikke gå inn på detaljer i lovarbeidet, men opplyser at de ikke kommer til å følge den nye lovens regler om midlertidig ansettelse, retten til å stå i stilling ved usaklig oppsigelse og overtid. Arbeidsmiljø snakket med statssekretæren 26. oktober og på det tidspunkt ønsket han ikke å si noe mer om innholdet i proposisjonen, eller når loven vil kunne tre i kraft. Departementet for øvrig har lagt et solid lokk på all informasjon om det videre arbeidet med loven. Opposisjonen i Stortinget, representert ved KrF-leder Dagfinn Høybråten, er svært kritisk til at den nye arbeidsmiljøloven tas opp på nytt. Høybråten antyder at dette arbeidet vil ta svært lang tid, kanskje ett år hvis det først skal lages et nytt lovforslag som så skal behandles i Stortinget. Ut i fra signalene fra departementet vil dette arbeidet kunne ta langt kortere tid, de ønsker å få loven på plass så snart som mulig. Arbeidsmiljø nr. 7 – 2005
Personvern og cookies