Vil forlenge IA-avtalen

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

– IA-avtalen bør forlenges. Avtalen har vært en stor suksess, bedrifter i privat sektor som har IA-avtale, har hatt markert nedgang i sykefraværet.

Trygve Østmo, direktør for HMS i Norsk Industri peker på de gode resultatene som er oppnådd for virksomheter med IA-avtale siden avtalen begynte å virke etter forutsetningene i 2003. Norsk Industri ønsker en forlengelse av avtalen, og at dette avklares så raskt som mulig for å unngå en overgangstid med usikkerhet for bedriftene om de økonomiske rammevilkårene for sykefraværsarbeidet.

Nedgang i sykefraværet

Østmo reagerer på at de gode resultatene av avtalen er blitt underkommunisert i offentligheten. Det tror han har sammenheng med at det tok lang tid før avtalen fikk mulighet til å virke. – Først gikk det et halvt år før den første bedriften fikk en IA-avtale, deretter gikk det to år før nødvendige virkemidler i forbindelse med avtalen var på plass. Det skjedde ikke før i 2003. Kritikerne av avtalen viser til at sykefraværet ikke har gått ned 20 prosent som var et av de tre delmålene i avtalen, og det er for så vidt riktig. Men ser en på utviklingen i sykefraværet siden 2003, har sykefraværet blitt redusert med 15 prosent. Innen privat sektor har vi hatt en nedgang på hele 20 prosent i denne perioden. – Det hevdes også at mye skyldes at sykmeldingspraksisen ble endret i løpet av denne tiden, sier Østmo og legger til at det stemmer, men den er også et element i IA-avtalen og dermed et resultat av IA.

Rask avklaring

Også på området uføretrygd har det vært en positiv utvikling i forhold til de prognosene som forelå for en del år siden. Trygve Østmo viser til Sandman-utvalget, som regnet med et langt større antall uføretrygdede i 2010 enn tallene nå viser. – IA-avtalen har også brutt en årelang trend som viser en sammenheng mellom lav ledighet og høyt sykefravær. Fra 2003 til høsten 2008 har vi hatt en kraftig nedgang i ledigheten, samtidig som vi også har hatt nedgang i sykefraværet. Arbeidslivet er blitt mer inkluderende. Østmo advarer mot å skape ny usikkerhet om IA-avtalens fremtid ved ikke å sørge for en forlengelse i god tid før denne avtaleperioden går ut. – Dette må avklares raskt, vi kan risikere å havne i samme situasjon som ved utløpet av den første avtalen i 2005 da usikkerhet og brudd på avtalen utløste et år med økende sykefravær, før nivået gikk ned igjen.

Personvern og cookies