Vil forby bly i smykker og antimuggmidler i produkter

(2010)

EU foreslår å forby bly i smykker og antimuggmiddelet dimetylfumarat i produkter i alle EU- og EØS-land.
Bly er et tungmetall med svært alvorlige helse- og miljøeffekter. Det har vært flere tilfeller der barn har blitt alvorlig skadet fordi de har suget på eller svelget smykker med bly.
Antimuggmiddelet dimetylfumarat brukes blant annet i møbler, sko og klær. Det er påvist flere tilfeller av alvorlige helseproblemer for personer som har kommet i kontakt med dette stoffet gjennom produkter. Stoffet kan gi kløe, eksem og brannskader.
Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ber om innspill til forslagene før 21. september 2010.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) oppfordrer norske organisasjoner, etater og personer om å si sin mening om forslagene direkte til ECHA, med kopi til Klif: postmottak@klif.no Selve høringsfristen er 21. desember 2010.

Personvern og cookies