– Vil få ringvirkninger

(2004)
– Dette prosjektet har sannsynligvis gitt en varig heving av sikkerhetskulturen i de virksomhetene som har deltatt, gjennom å vise at det ikke er noen motsetning mellom effektivitet og sikkerhet.
– Dette er noe av begrunnelsen for at vi har foreslått at Arbeidsmiljøprisen går til Hydro Technology and Projects (HTP) for SU4-prosjektet ved Hydro Aluminium på Sunndalsøra, sier overingeniør Arne Valaker i Arbeidstilsynet 9. distrikt. Valaker mener at det er viktig at det blir kjent at det går an å få så gode resultater som det er oppnådd på Sunndalsøra når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, til tross for meget store utfordringer underveis. Bygging av to nye elektrolysehaller pågikk samtidig med full produksjon, noe som blant annet førte til at det var svært mye folk til stede under anleggsfasen. – Dette har gått bra takket være en målrettet innsats fra HTP på sikkerhetsområdet og deres gode medspillere. Jeg tenker da blant annet på HMS-koordinatorene, hovedverneombud, LO-koordinator og alle andre som har jobbet mot samme mål. Hydro har hele tiden stilt krav, alle som har jobbet på anlegget har måttet ta dette på alvor. Det har også omfattet de mange utlendingene som har vært engasjert i arbeidet. Valaker håper nå at de gode resultatene vil bli overført til det omfattende Ormen Lange-prosjektet på Aukra i Møre og Romsdal, som også går i Norsk Hydros regi.
Personvern og cookies