Vil få ringvirkninger

Tekst: Mats Løvstad (2010)

En australsk flyvertinne er som første person noensinne tilkjent erstatning for skader fra forurenset luft om bord i kabinen.

Arbeidsmiljø skrev for en stund tilbake om de tidligere flykapteinene Tristan Loraine og Susan Micahelis, som i årevis har kjempet mot forurenset luft om bord på passasjerfly. De ser på rettsakens utfall ses på som en kjempeseier, og tror den kan få store internasjonale konsekvenser.
– At australsk Høyesterett tilkjenner en flyvertinne erstatning fra et stort flyselskap (Eastwest Airlines journ.anm) for skader fra eksponering av flyluft forurenset av oljedamp og røyk, betyr at en global rettspraksis er etablert med denne saken, sier Michaelis.

Les også: – Useriøst å avvise dette.
Dysset ned i årevis
Loraine og Michaelis mener lufta i flykabiner har blitt forurenset av syntetiske jetmotoroljer, som inneholder organofosfater og andre kjemikalier, helt siden 50-tallet.
– Luftfartsindustrien har visst om potensialet for denne typen eksponering under normal flygning i mer enn 50 år. I stedet for å komme til bunns i dette, benekter de et problem som kunne været løst med luftfiltre og overvåkning av luftkvaliteten om bord i fly, sier Michaelis.

Historisk dag
3.september 2010 vil med stor sannsynlighet bli stående som en merkedag for Loriane og Michaelis. Da ble den tidligere flyvertinnen den første personen i verden til å vinne en sivil rettsak, som følge av å ha pustet olje- og røykforurenset luft om bord et passasjerfly. Årsaken var en ødelagt oljeforsegling. Retten slo fast at kvinnen ble utsatt for skadelige kjemikalier generert fra motorolje som hadde lekket inn i en del av flyets lufttilførselssystem.
– Det er dokumentert at syntetiske jetmotoroljer lekker inn i kabinluften, som en følge av man bruker overskuddsluft fra jetmotorene, og at en slik eksponering er en sikkerhetsrisiko og et helseproblem for både flybesetning og passasjerer, slår Micahelis fast.
Hun mener dette forekommer langt oftere enn man liker å tenke på.
– Forurenset luft i flykabiner er et ganske vanlig fenomen, og dessverre et både forventet og akseptert fenomen innen luftfartsindustrien.

Forventer forandring
Dommen er i Michaelis øyne en bekreftelse på at kampen hun har kjempet i mange har vært berettiget.
– Den viser at luftfartsindustrien i mange år har unngått å aktivt ta stilling til dette problemet ved å kreve mer forskning, men rettens kjennelse legger klart opp til at det er nok bevis tilgjengelig til å kreve at det nå må skje noe fra flyindustriens side.
Michaelis og organisasjonen Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE) ønsker nå at alle fremtidige fly skal være utformet med en type luftteknologi, som i dag kun brukes i Boeing 787-flyene, der faren for olje- og røykforurensning i kabinluften er eliminert.
– Vi vil også at alle nåværende fly skal være utstyrt med egnende filtre og gjenkjenningssystemer, samt at flyselskapene skal benytte mindre giftige oljer. Denne dommen støtter at 60 år med ufiltrert luft ikke lenger er akseptabelt, slår Michaelis fast.

Fakta om saken
– Gassturbiner på enkelte offshorerigger, og jetmotorene til kommersielle fly er samme type motor, og bruker samme turbin- og hydraulikkolje. Giftstoffer i disse oljene kan, ved lekkasje og høy temperatur, utvikle seg til nervegasslignende forbindelser, egnet til å framkalle lammelser, alvorlige nerveskader og symptomer på nervelidelsen multippel sklerose (MS).
– Kommersielle fly henter kabinluft fra jetmotorene, såkalt overskuddsluft som er ferdig oppvarmet. Turbin- og hydraulikkoljene som benyttes inneholder blant annet organosfosfatgruppen TCP som forstyrrer, og kan skade sentralnervesystemet hos mennesker.
– GCAQE består av 20 organisasjoner på tre kontinenter, og representerer rundt 120 000 flykapteiner, besetningsmedlemmer og ingeniører.

Personvern og cookies