Vil bevare fagmiljøet

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Arbeidstilsynet har lagt ned sitt yrkeshygieniske laboratorium i Bergen, men laboratoriet gjenoppsto for vel ett år siden under navnet X-lab. En rekke offentlige og private virksomheter syntes det var for galt at all den arbeidsmiljøkompetansen som var samlet i forbindelse med laboratoriet skulle gå tapt.

Arbeidstilsynets yrkeshygieniske laboratorier er lagt ned flere steder i landet, fordi etaten fant det vanskelig å kombinere rollen som den som både skulle kontrollere virksomhetene og foreta målinger. Det ble litt vel mye av bukken som skulle passe havresekken.

– X-lab er etablert som et samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, opplyser daglig leder Tone Bjørlykke. Blant eierne finner vi Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen, Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus og fire andre offentlige og private analyselaboratorier.

– Dette gir oss bedre faglig styrke fordi vi også kan trekke på eierne våre rent faglig. Vi har svært variert kompetanse både på ytre og indre miljø og samarbeider nært med jevnlige møter. Er det noe vi på X-lab trenger å drøfte med andre fagmiljøer, står eiervirksomhetene til disposisjon.

X-lab gir råd, veiledning og bistand i forbindelse med løsemidler i luft og vann, asbest, støv og elementer i støv, oljetåke og -damp og inneklima for å nevne noe.

– Vi kan gi hjelp til å kartlegge arbeidsmiljø, inneklima og ytre miljø, og få tatt de nødvendige prøver i den forbindelse. Deretter kan vi hjelpe til å identifisere problemområdene og hva som må gjøres for skape bedre forhold.

Bjørlykke opplyser at ved siden av analyser og konsulenttjenester arrangerer de fra tid til annen temadager, der de setter fokus på emner som er av betydning for bedriftshelsetjenester, yrkeshygienikere, bedriftsleger og verneledere, m.m. Målet er å skape et forum hvor et fagmiljø kan samles.

Personvern og cookies