Vil åpne dørene for godt utdannede innvandrere

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Telenors prosjekt Open Mind-Integration skal bedre forholdene for rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft med innvandrings­bakgrunn.

I mange år har Telenor hatt et lignende program gående for å få funksjonshemmede ut i varig arbeid. Tre av fire som har deltatt på dette programmet har fått tilbud om fast jobb i Telenor, eller andre steder.
– Funksjonshemmede og innvandrere er to ulike grupper, men de har også mye til felles fordi begge gruppene ofte har vanskeligheter med å få innpass i arbeidslivet, sier Ingrid Ihme som er direktør for Telenors Open Mind-satsning.
Det nye prosjektet er derfor laget over delvis samme lest.
– Vi ønsker å bruke våre erfaringer til å utvikle et konsept for rekruttering av godt utdannede innvandrere til relevante jobber. Dette er vinn-vinn. Vi får tilgang på god arbeidskraft og øker mangfoldet, samtidig som deltagerne får mulighet til å vise seg frem, sier hun.

Les også om Mina Khairalomoum som søkte på 400 jobber, og om Waqas Ahmed og Zelimkhan Nataev som endelig har fått en relevant jobb i Norge.

Sammensatte barrierer
Mange utenlandske arbeidere i Norge er svært godt utdannet, men ulike barrierer står ofte i veien for en ansettelse. Ihme mener likevel det største hinderet paradoksalt nok er at det kreves relevant arbeidserfaring for å få jobb.
– Siden de i utgangspunktet ikke får seg jobb er det vanskelig å tilegne rett type erfaring. Det vi kan tilby kandidatene gjennom Open Mind-Integration er å bryte ut av denne onde sirkelen, sier hun.
Fem kandidater er nå i gang med et ettårig arbeidsprogram hos Telenor i blant annet økonom- og elektroingeniørstillinger.
– Dette er dyktige folk som har vært i Norge i flere år, som har tatt utdannelse i Norge og prater godt norsk. Likevel får de ikke jobb, sier Ihme.
Målet er at kandidatene skal få fast ansettelse i Telenor i løpet av praksisperioden.

Håper å utvide
Ihme håper prosjektet kan bidra til at også andre bedrifter ser verdien av å berike arbeidsmiljøet med den ekspertisen utenlandsk arbeidskraft kan ha, og samtidig belyse ulike problemstillinger knyttet til denne gruppens arbeidssituasjon.
– Integrering, bryte ned barrierer og motbevise fordommer er alle viktige grunner til at vi gjennomfører dette. Prosjektet er en måte å vise samfunnsansvar på.
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal det kommende året følge opp prosjektet, samt lage en modell andre bedrifter kan benytte seg av for å følge i Telenors fotspor.
– Det er egentlig ganske lett å få dette til, men kanskje litt vanskelig for bedrifter som ikke vet hvor de skal begynne. Derfor skal vi prøve å lage en slags «oppskrift» til dem.
– Så dere vil forsøke å spre dette prosjektet til andre bedrifter?
– Ja, det er et langsiktig mål. Hvis dette prosjektet blir vellykket vil vi samarbeide med andre bedrifter på lik linje med det vi har gjort for funksjonshemmede, avslutter hun.

Personvern og cookies