Viktige HMS-begivenheter

Tekst: Paul Norberg (2002)

Vi kan allerede nå slå fast at 2002 vil bli et viktig arbeidslivs-år. Store deler av næringslivet har bestemt seg for å rasjonalisere og effektivisere driften; noe som vil føre til nedbemanninger og omstillinger. Samtidig har arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman varslet sterke omstillinger i offentlig sektor. Slike oppgaver vil sette store krav til bedrifts- og virksomhetsledere, som trenger å skolere seg for å kunne gjennomføre rasjonaliseringsprosesser i samarbeid med de ansattes organisasjoner. I en artikkel på side 8 i dette nummeret av Arbeidsmiljø viser en svensk undersøkelse at hele 63 prosent av arbeidsgiverne mener de har utilstrekkelige kunnskaper om arbeidsmiljøspørsmål. Det er ingen grunn til å tro at nivået er bedre i Norge. Og det er et tankekors at det fortsatt er få bedriftsledere som tar seg tid til selv å delta på arbeidsmiljøkurs sammen med sine verneombud, HMS-ledere og tillitsvalgte. Den store kampanjen om «Det inkluderende arbeidsliv» som partene i arbeidslivet har igangsatt sammen med myndighetene bør også gi styremedlemmer og toppledere et lite spark bak for å lære seg mer om prosessene som er nødvendige for å skape gode og sikre arbeidsforhold. Medisinsk fagsjef Magnar Kleiven i NHO har en tankevekkende kronikk om «Det inkluderende arbeidsliv» på side 26-27. Målet om å få ned sykefraværet med 20 prosent bør i seg selv være en bedrifts- og samfunnsøkonomisk spore til å lære mer om hvordan arbeidet kan tilrettelegges for å få mest mulig tilfredse medarbeidere. Fra Arbeidsmiljøsenterets side legges det opp til to store begivenheter som vil kunne inspirere alle som bryr seg om et fremtidsrettet og godt arbeidsliv. Arbeidsmiljøkongressen er Norges viktigste møteplass for HMS-arbeid, og arrangeres i år for 40. gang. Bergen er byen og 25. september vil ordfører Kristian Helland ønske kongressen velkommen til Grieghallen. Torsdag 23. mai inviteres det til arrangementet «Miljødager i Nord-Norge»; denne gang lokalisert til Bodø. I et år med store omstillinger og hvor partene i arbeidslivet har alliert seg med myndighetene om en storstilt satsing på å skape et bedre arbeidsliv, vil denne type konferanser ha større betydning enn på lenge.

Personvern og cookies