Viktig å ta kontakt

(2006)

– Ta kontakt med den skadde så fort som mulig etter en ulykke. Det samme gjelder for langtidssyk­meldte, ikke glem dem når de har vært borte fra jobben en stund. Terminalarbeider Sven-Erik Blidberg har fått dyrkjøpt erfaring i hva som er viktig i forbindelse med alvorlige arbeidsulykker og langtidsfravær. Klubb­leder og kollega Geir Tråholt vet det også. Han er klubb­leder på heltid, og mener han bruker halvparten av arbeidstiden sin på langtidssykmeldte, til samtaler, støtte og oppmuntring i tillegg til nødvendig kontakt med bedriftshelsetjeneste, ­trygdekontor, Aetat og tilsvarende. For Sven-Erik Blidberg har han vært en helt nødvendig støtte etter ulykken som kostet han beinet. – Både Blidberg og Tråholt etterlyser mer aktiv holdning fra bedriftens ledelse i slike tilfeller. Nærmeste leder må ta kontakt og holde denne kontakten jevnlig gjennom fraværet. – Vis at den sykmeldte er velkommen tilbake på jobb og sørg for at ord følges av handling. Den som har fått en alvorlig skade eller sykdom har ofte nok med å bli frisk igjen og mange får tunge ­tanker om fremtiden. Det er de færreste som selv klarer å ta initiativ. – Ikke lag avtaler som ikke holdes. Det er tungt å gå og vente i det uvisse og føle at ens egen situasjon ikke blir prioritert. Tråholt minner også om at det er en rekke lover og regler som gjelder for langtidssykmeldte og som må ­følges. Blant annet skal det lages en oppfølgingsplan sammen med den sykmeldte etter åtte uker.

Personvern og cookies