Viktig å forberede ferien

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Mange har problemer med å koble helt ut og slappe av i ferien. Forbered ferien i god tid og unngå alt som har med jobb å gjøre, er ekspertenes beste råd.

Kia Mundebo, svensk adferdsekspert og forfatter, minner oss om at hensikten med vår lovregulerte ferie, er at den yrkesaktive delen av befolkningen skal få mulighet til å hvile og ta seg inn igjen.

Jobbtelefoner og e-post
– Det mest stressende er å føle at en ikke har kontroll eller handlingsmuligheter, sier Kia Mundebo som sterkt råder oss fra å dra på ferie med arbeidsoppgaver som ikke er fullførte.
– Start planleggingen av ferien i god tid og sørg for å avslutte alle oppgaver. Ikke ta på deg noe du ikke klarer å fullføre. Legg inn automatisk svar på e-post og jobbmobil hvor du opplyser at du har ferie og hvem som kan kontaktes i ditt fravær.
En langtidsstudie utført av det svenske Arbetsmiljöverket, viser at nesten halvparten av de spurte har vanskelig for å koble av fra jobben når de har fri. Mye av årsaken er de tekniske mulighetene, arbeidstakerne kan svare på e-post og mobiltelefoner som har med arbeidet å gjøre, selv om de ikke er tilstede.
Andre undersøkelser bekrefter dette, blant annet svarte fire av ti i en undersøkelse gjort av et telefonselskap, at de sjekket e-posten sin daglig i ferien. Tre av ti leste også e-post som hadde med jobben å gjøre.
Flere studier viser at personer som arbeider for seg selv og særlig de som har såkalte kreative yrker, synes det er ekstra problematisk å kutte ut tanken på jobben når de skal ha ferie.

Personvern og cookies