– Viktig å dele på hjemme­oppgavene

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Likestillings- og diskrimi­nerings­ombudet (LDO) mener det er viktig at menn og kvinner deler på det ubetalte arbeidet som gjøres i hjemmet, sier senior­rådgiver Ylva Lohne hos LDO. 

Hun er enig i at statistikken fra undersøkelsen til det svenske statistiske sentralbyrået viser at det fortsatt er en lang vei å gå før det er full likestilling.

Betyr mye
– En jevnere fordeling av husarbeidet er viktig for likestillingen. Den utgjør en vesentlig faktor for at kvinner i større grad skal kunne delta i lønnet arbeid og dermed få en inntekt og en pensjon som det er mulig å leve av. – Kvinner jobber i stor grad deltid – nettopp for å kombinere familie og jobb, og ni av ti minstepensjonister er kvinner. Lohne mener at en jevnere fordeling av ulønnet arbeid i hjemmet også betyr mye for livskvaliteten. Hun viser til en fersk undersøkelse fra Arbeidsforsknings­insti­tuttet som bekrefter at likestilling i hjemmet med deling av husarbeid og omsorg for barn gir større tilfredshet i parforholdet og reduserer sjansene for brudd. Mye er oppnådd, men selv om fedre tar en langt større del av omsorgsarbeidet enn tidligere, tyder tidsbruksundersøkelser, også i Norge, på at det er kvinner som fortsatt gjør mesteparten av husarbeidet. Den reduserte avstanden mellom kvinner og menn skyldes først og fremst at kvinner bruker mindre tid på å gjøre rent enn tidligere.

Personvern og cookies