Vikarbruken øker sterkt

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Vikarbruken har gått rett til vers de siste årene og utviklingene ser ut til å fortsette. Fra 1994 til 2004 har antallet registrerte vikarer blitt firedoblet og bare i løpet av første kvartal i år har antallet økt med 14 prosent sammenlignet med foregående år.
Det er først og fremst de unge som jobber som vikarer i dag, hele 75 prosent av dem er under 35 år. For ti år siden gjaldt det bare halvparten av vikarene. Folk i bransjen tror det er to forhold som er medvirkende til både den unge alderen på vikarer og økningen; svært mange studerer og de jobber gjerne ved siden av som vikarer. Dessuten er det en del unge som ikke ønsker å gi slipp på den friheten det innebærer å ikke ha fast jobb, skriver Aftenposten. Det er vikarbyrået Proffice som står bak undersøkelsen om vikarbruk blant 450 norske bedrifter. Utviklingen på arbeidsmarkedet spiller en stor rolle for økt bruk av vikarer. Blant annet har mange omstillinger med kostnadskutt og omfattende oppsigelser ført til større behov for innleid arbeidskraft i neste omgang. Mange nyutdannede akademikere får sin første jobb som vikar. Den nye arbeidsmiljøloven som nylig ble vedtatt åpner for mer bruk av midlertidig arbeidskraft. Det kan føre til at behovet for vikarer går ned. Det er nå adgang til midlertidig ansettelse i seks måneder med mulighet for ytterligere forlengelse i nye seks måneder. Arbeidsmiljø – nr.5 – 2005
Personvern og cookies