Vidt produktspekter

Tekst:  Grethe Ettung (2008)
– I disse dager legges siste hånd på utformingen av Produkt­kata­logen 2009, meddeler Erik Paulsen, salgsansvarlig i Arbeids­miljø­senter­et.
Arbeidsmiljøsenteret tilbyr fullt sortiment innenfor alle deler av skilt, utstyr og produkter vedrørende HMS, nærmere 2000 artikler. Produktavdelingen satser stort på alle typer verneutstyr, som sko og verneklær samt personlig verneutstyr, sikkerhetsutstyr og førstehjelp. Videre tilbys alt innen merkeutstyr, blant annet mange typer maling til oppmerking, et komplett utvalg av trafikkskilt og internasjonale IMO-skilt. Andre produkter er ordinære skilt, samt såkalte ADR-skilt for farlig gods. Spesialskilt kan bestilles, disse blir laget med svært korte leveringsfrister. Speil til bruk i industrien, butikk- og foretningslokaler og trafikkspeil utgjør en viktig del av utvalget, i tillegg til førstehjelpsutstyr og avlastningsmatter. Arbeidslivslitteratur utgjør dessuten en stadig voksende og sentral del av katalogen. – Produktkatalogen sendes alle våre kunder i begynnelsen av januar. Den kan også bestilles gratis i ønsket antall eksemplarer, opplyser Paulsen.
Personvern og cookies