Vi vil jobbe til vi er 64

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Arbeidslivet kan klare å holde på oss i flere år, nå ønsker norske arbeidstakere å jobbe til de er 64. Det er en økning på to år siden forrige undersøkelse høsten 2006. 

Dette viser tall fra Senter for seniorpolitikk (SSP) som ble lagt frem på en presentasjon av den seniorpolitiske kampanjen VinnVinn i Oslo i midten av mai. SSP jobber på mange områder, blant annet for å få gjennomslag for et mer positivt ladet seniorpolitisk språk og med en nettbasert veileder for hvordan arbeidslivet best kan sette i verk seniorpolitiske tiltak.

Vind i seilene
– Vi jobber i medvind, konstaterte en fornøyd direktør Åsmund Lunde. Tallene, som er basert på en undersøkelse av Synovate, viser også at litt over halvparten av alle yrkesaktive kan tenke seg å fortsette i arbeid etter at de har rett til å gå av med pensjon. I 2006 derimot var det bare 38 prosent som hadde slike ønsker. Oppsiktsvekkende nok svarer nesten 70 prosent av yrkesaktive under 30 år ja til å fortsette i arbeidslivet etter pensjonsalder. Denne andelen har tidligere ligget på 40-44 prosent. Stilles spørsmålet til dem over 60 år, svarer hele 73 prosent ja på dette. Dette er en solid økning siden 2006. Lunde tror at den generelle debatten i samfunnet og spesielt AFP-debatten har satt seniorpolitikk ettertrykkelig på sakskartet og skapt holdningsendringer, ikke minst blant yngre arbeidstakere. Dessuten ser stadig flere arbeidsgivere seniorene som viktige ressurspersoner. – Noe av det beste en kan gjøre for å holde på eldre arbeidskraft er å gi tilbakemeldinger om at de fortsatt er ønsket i virksomheten, mener Lunde.

Språklig helomvending
– Vi må sørge for en språklig helomvending når det gjelder omtale av den eldre delen av befolkningen, språk er makt. Ikke minst kan språk brukes til å definere grupper og skape myter, forestillinger og holdninger, sa språkviter Petter Schjerven, kjent fra flere språkprogram på TV. I kjent virtuos stil viste Schjerven oss hvordan assosiasjoner rundt bruk av ladede ord skaper helt spesielle forestillinger om dem vi omtaler. Aldri har en 60-åring vært mer vital og aktiv enn i dag. Som gruppe omtales de likevel ofte som slitne og utbrente. God gammel årgang brukt om mennesker gir assosiasjoner om kvalitet av ypperste klasse, som for vin. Det er noe annet enn gammel og over middagshøyden. Å bruke restarbeidsevnen er ikke like forlokkende som å skape verdier for samfunnet. Mange har hørt at de må tilrettelegge for seniorene i arbeidslivet, men det er ikke det seniorene etterspør, de vil ha fleksibilitet. En ny virkelighet krever en ny språkbruk.

VinnVinn
Kampanjen VinnVinn som ble lansert sist høst, har nå startet en nettside, VinnVinn.org med svært mye nyttig informasjon og konkrete råd for god seniorpolitikk. Det er partene i arbeidslivet og myndighetene som står bak kampanjen, som drives av SSP. Formålet med kampanjen er å få arbeidstakerne til å se verdien av å jobbe, og få arbeidsgiverne til å ville beholde seniorene i arbeidslivet og samtidig vise dem hvilke tiltak som fungerer. Anne Marie Lossius, prosjektleder for kampanjen, pekte på en rekke aktuelle tiltak, blant annet hvordan man skal tilrettelegge for en god seniorpolitikk. Nettsiden har spesialdesignede sider beregnet på arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Erland Ensrud, HR-direktør i Selvaag Bygg fortalte hvorfor og hvordan Selvaag vil holde på den eldre arbeidskraften. Bedriften trenger den erfaringen de eldre representerer, det er vanskelig å erstatte erfarne arbeidstakere i dagens trange arbeidsmarked og siden Selvaag Bygg er en IA-bedrift, ønsker de å jobbe for å øke pensjoneringsalderen. – Vi starter tidlig, når arbeidstakerne er rundt 55 år sender vi et brev med tanker om seniorpolitikk, som vi følger opp senere. Vi presenterer alternativer til AFP, det finnes ikke bare én løsning på disse spørsmålene, behovene er forskjellige. Det kan være noen uker ekstra ferie, en mentorstilling eller helt andre roller. Ensrud la stor vekt på betydningen av et fleksibelt regelverk og lederopplæring for å få gode resultater på dette området.

Personvern og cookies