– Vi trenger IA-avtalen

Av Turid Børtnes (2002)
– Det er ingen tvil om at IA-avtalen er liv laga. Nå trengs den mer enn noensinne, ikke minst på bakgrunn av at regjeringen har foreslått å endre arbeidsmiljøloven slik at arbeidstakerne selv kan bestemme hvor mye overtid de vil arbeide, sier førstesekretær Per Gunnar Olsen i LO.

Olsen viser til stortingsproposisjonen om en oppmyking av overtidsreglene i arbeidsmiljøloven som regjeringen har gått inn for.

– Regningen kommer
– Det betyr at de unge og friske selv kan bestemme hvor mye de vil jobbe. Men all forskning viser at samfunnet får regningen for dette om 15 til 20 år. Da er denne arbeidskraften utslitt. Dette må da også være mot intensjonene i IA-avtalen som går ut på å få flest mulig ut i arbeidslivet samt å beholde arbeidskraften så lenge som mulig i jobb. Per Gunnar Olsen mener at store deler av arbeidslivet slik det nå fungerer, bare er for dem som er 150 prosent funksjonsfriske. Tempoet er så høyt at mange ikke greier å følge det. Det er mye av årsaken til det høye sykefraværet og den lave pensjonsalderen, arbeidslivet er blitt svært tøft for den som ikke fungerer helt på topp. Samtidig er det mangel på arbeidskraft mange steder, vi trenger alle ledige hender Den stadig lavere pensjonsalderen bekymrer også, i hele landet sett under ett ligger den på under 59 år. I Oslo kommune er den gjennomsnittlige pensjonsalderen nå bare 52 år. – LO vil ikke gi opp å arbeide for å snu denne utviklingen, sier Olsen. Han er ikke overrasket over at det har tatt litt tid å få med virksomhetene, det er ikke slik at da partene inngikk avtalen i fjor høst trodde de at bedriftene skulle stå i kø utenfor trygdekontorene får å bli med. Det er noe som krever tid og innsats, men nå har det begynt å løsne.

Personvern og cookies