Vi sover for lite

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Nesten halvparten av norske arbeidstakere føler seg så trette hver dag at de mener det går ut over jobben.

Dette går frem av en undersøkelse utført på oppdrag fra Breathe Right der vel 9.000 personer i Norden og Benelux-landene har svart på spørsmål om søvnvaner. Nordmenn sover minst i Norden, tre prosent sover mindre enn fire timer per natt, skriver ANB, som omtaler undersøkelsen.

Sover færrest timer

Det viser seg at 40 prosent av alle nordmenn sover mindre enn seks timer hver natt. Tilsvarende tall for Sverige er 38 prosent, for danskene gjelder det 31 prosent, mens bare 14 prosent av finnene sover så lite. Nederland og Belgia ligger midt på treet med rundt 25 prosent. Ikke overraskende er det nordmenn som blir mest berørt av søvnmangel i jobben sin. Hele seks av ti føler seg trette hver dag, og nesten 80 prosent av disse svarer at det går ut over jobben deres.

Snorking

I den forbindelse nevnes det også at nordmenn har høyest fravær av de spurte. 33 prosent har oppgitt at lite søvn har resultert i økt sykefravær. Professor Sverre Steinsvåg ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand påpeker at god søvn er en forutsetning for å kunne yte på skole og i arbeid. Folk som sover dårlig er overrepresentert i ulykker og de er mer disponert for visse sykdommer som lungelidelser og hjerneslag, i tillegg til at de opplever dårligere livskvalitet. De aller fleste oppgir snorking som en viktig årsak til dårlig søvn. Rundt 2,3 millioner nordmenn snorker, og to av tre våkner i løpet av natten av egen eller partnerens snorking.

Personvern og cookies