– Vi har et godt miljø

(2005)

Det er de vide rammene for fleksitid som scorer høyest blant de ansatte, mener de to tillitsvalgte Merethe Berggaard fra Akademikergruppen og Grete Harehjeld fra Sekretariatets fagforening i Finansforbundet. De bekrefter at arbeidsmiljøet er hektisk i perioder, de ansatte jobber svært selvstendig med frihet under ansvar. Både familiefolk og enslige kan ha behov for å ta seg inn igjen i blant, det gir de forskjellige ordningene på deres arbeidsplass gode muligheter for. Småbarnsforeldre setter stor pris på åtte uker ekstra svangerskapspermisjon. De nevner også mange typer helsefremmende tiltak, slik som treningssenter, som subsidieres av bedriften. Det er noe mange benytter seg av. God oppfølging av sykmeldte, hjemmearbeidsordninger, gode utdanningstilbud og svært fleksible ferieordninger ligger også høyt på lista. – Dessuten er vi en veldig sosial forsamling, som har det svært hyggelig sammen, presiserer Grete Harehjeld. Både hun og kollegaen legger stor vekt på bra samhold og en god tone de ansatte imellom, og ikke minst en god dialog med ledelsen. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies