– Vi forventer avklaringer

(2004)
– Etter en rask gjennomlesning er jeg overbevist om at loven er mer «leservennlig» i oppbygging og struktur og at den er mer logisk gjennomført enn Arbeidsmiljøloven av 1977, sier opplæringsleder Petter Wildhagen i Arbeidsmiljøsenteret.
– Vi har merket oss at idet utkastet slippes, starter debatten om noe av lovens innhold, som midlertidig ansettelse, stillingsvern, arbeidstid mv. At partene i arbeidslivet er uenige, tar vi til etterretning. Arbeidsmiljøsenterets oppgave i ettertid vil fortsatt være å spre informasjon og kunnskap om det til en hver tid gjeldende lov- og regelverk, samt veilede partene i arbeidslivet for å finne fornuftige løsninger til beste for alle innenfor de rammene som eksisterer. Interessant er det å merke seg at de fleste fagorganisasjoner er meget samstemte i sin kritikk av deler av utkastet, slik at det blir spennende å se det endelige utfallet.
Forskriftene blir viktige
Arbeidsmiljøsenteret vil holde fokus på andre utfordringer. Vi savner blant annet en bedre definisjon av arbeidsgiverbegrepet, som kan gi ansatte påvirkningsmuligheter i de nye organisasjonsformene som utvikler seg. Vi forventer en ny debatt om bedriftshelsetjenestene etter at utvalget erstattet verne- og helsepersonalet med bedriftshelsetjeneste. Vi venter en ytterligere avklaring på begrepet arbeidstakernes representanter, siden begrepet tillitsvalgt er byttet ut med arbeidstakernes representanter. Hva med de mange virksomheter som ikke har tillitsvalgte, skal verneombudet da være arbeidstakernes representant? Vi er spente på de utdypende forskriftene som vil komme, og er spesielt opptatt av å påvirke kravene som kommer til å bli stilt i forhold til opplæring av ledere og medlemmer av samarbeidsorgan og AMU samt verneombud.  Arbeidsmiljøsenteret vil komme tilbake med synspunkter på konkrete paragrafer og innhold i den nye loven, sier Petter Wildhagen.
Personvern og cookies