Vestfold: 54 prosent på IA-avtale

(2004)

390 Vestfold-bedrifter og 44.000 ansatte omfattes nå av ordningen «Inkluderende arbeidsliv» (IA), melder Tønsbergs Blad.
– Det betyr at om lag 54 prosent av arbeidstakerne i fylket er med i IA-avtalen. Mot slutten av året regner vi med å komme opp i 60 prosent. Da har vi samtidig fått med oss i det alt vesentligste bedrifter av en viss størrelse, sier avdelingsdirektør Willy Wilhelmsen i Trygdeetatens arbeidslivssenter i Vestfold. Wilhelmsen understreker at det fortsatt er få bedrifter innen handels- og servicenæringen som er med i IA. Dette skyldes blant annet at det her er snakk om svært små bedrifter som også i stor utstrekning bruker sesongansatte. – Med en IA-avtale forplikter bedriften seg til å jobbe seriøst for å ned sykefraværet. I Vestfold har vi en lang rekke eksempler på at dette har gitt gode resultater, blant annet ved Aven i Holmestrand som reduserte sykefraværet med 40 prosent i løpet av ni måneder, sier Wilhelmsen.
Personvern og cookies