Vernerunder på internett

(2003)
Sammen med dataselskapene Synkarion AS og Syzlab AS i Fredrikstad har Arbeidsmiljøsenteret utviklet et nettbasert HMS-verktøy for gjennomføring av vernerunder, risikomodul, oppfølgingskalender, kompetansemodul samt en modul for systembeskrivelse.
– Dette vil gjøre hverdagen lettere for bedriftsledere, ansatte og HMS-personell i både store og små virksomheter, sier sikkerhetsrådgiver Kjell Østby i Arbeidsmiljøsenteret, og fortsetter: – Behovet for enklere løsninger som er basert på bruk av internett, har vokst seg fram over tid, og dette nye verktøyet er laget med henblikk på brukervennlighet. Vi har ikke fastsatt noe navn på produktet ennå, men en kort beskrivelse er «HMS-system med tilleggsmoduler». Det innebærer muligheter for å skreddersy programmet til de enkelte virksomheter, sier Østby. Han mener at vernerunder vil bli langt mer effektive, og oppfølgingskalenderen vil føre til at de tiltak som blir bestemt i vernerunder, handlingsplaner og avviksregistrering blir fulgt opp og satt ut i livet. – Det er en kjent sak at handlingsplaner ofte blir lagt i en skuff etter at vernerundene er gjennomført. Dette innebærer at svakheter som blir avdekket ikke blir fulgt opp med konkrete tiltak. En oppfølgingskalender for prosedyrer og instrukser er et fint instrument til å holde fokus på det som er blitt bestemt i vernerundene, og til å minne de ansvarlige på hva som er vedtatt og til hvilke tidsfrister utbedringstiltak skal gjennomføres. Hvis det er ønske om ytterligere informasjon, er det bare å ta kontakt, sier Kjell Østby. Han kan treffes på tlf. 22057809 eller på e-post: kjell@arbeidsmiljosenteret.no .
Personvern og cookies