Verneombudsforumet relansert

Tekst:  Turid Børtnes (2009)
– Etter at Arbeidsmiljøsenterets Verneombudsforum er blitt relansert, har det vært en jevn økning av trafikken, opplyser fagkonsulent Kari Witsø, som er ansvarlig for forumet.
Verneombudsforumet har nå fått en egen svartjeneste fra HMS-eksperter og jurister som er spesialister i arbeidsrett.

Ansatt/lederproblematikk

Petter Wildhagen, avdelingsleder for opplæringsavdelingen, svarer på generelle arbeidsmiljøspørsmål sammen med blant annet Kari Witsø og de øvrige fagkonsulentene i Arbeidsmiljøsenteret. Fire jurister i arbeidsfellesskapet Arbeidsretts­advokatene behandler spørsmål av mer juridisk karakter. Diskusjonene, som dreier seg om svært forskjellige emner, foregår på nettet. – De siste temaene vi har diskutert handler både om sikkerhetsmessige og psykososiale forhold, blant annet om verneombud kan være til stede på medarbeidersamtaler og om det finnes noen grense for hvor høyt en vaktmester kan jobbe over bakken eller gulvet uten å måtte bruke sikringsutstyr, opplyser Witsø. En gjennomgang av en del av spørsmålene, viser at deltakerne ofte har behov for å få synspunkter og råd om saker som berører forhold mellom leder og medarbeider på jobben. Dette er ofte forhold som er vanskelige å ta opp for en ansatt, særlig i mindre bedrifter. Dessuten etterlyser mange tips og råd om verneombudsrollen, og ellers dreier mye seg om generelle arbeidsmiljøspørsmål.

Personvern og cookies