Verneombudsboka alle vil ha

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Boka Verneombudet, skrevet av Ebba Wergeland og Paul Norberg, er blitt en bestselger både for Gyldendal Norsk Forlag som har gitt ut boka og Arbeidsmiljøsenteret som selger den.
Bare tre måneder etter at boka kom ut, er den solgt i rundt 2.500 eksemplarer, det er svært bra for en fagbok.

– Rekordsalg
– Salget går fantastisk bra, i løpet av de første tre månedene har vi solgt 1.400 eksemplarer. Det er rekord, vi har aldri solgt så mye av en bok, sier salgsansvarlig Erik Paulsen i Arbeidsmiljøsenterets produktavdeling. – Egentlig burde det ikke være overraskende at den selger godt, det finnes over 40.000 verneombud her i landet og alle burde ha et eksemplar av boka. Paulsen tror måten boka er bygd opp på er viktig. Den er svært leservennlig med illustrerende eksempler, tips og råd og utdypende avsnitt, det hele krydret med mange morsomme små illustrasjoner. Verneombudsboka tar opp alle viktige arbeidsmiljøfaglige emner fra mellommenneskelige forhold til ulykker og fysiske og kjemiske arbeidsmiljøproblemer og behandler dem ut fra verneombudets perspektiv.

Mye mediefokus
Paulsen opplyser at salget av arbeidslivslitteratur generelt også har hatt en kraftig økning det siste året. – Oppgangen startet i fjor, da regnet vi med at det hadde sammenheng med den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft det året og all kommentarlitteraturen som ble gitt ut i forbindelse med den. Det hadde selvsagt positive effekter på vårt salg av arbeidslivslitteratur. Men oppgangen har fortsatt, i tillegg til boka Verneombudet, selger vi bøker om svært mange emner. Det voldsomme mediefokuset på en rekke forskjellige arbeidslivsspørsmål den siste tiden har utvilsomt vært med på å få opp interessen for bøker rundt temaet. Det er nok å nevne Valla-Yssen-saken, og den langvarige debatten om sykefraværsproblematikken sist høst. – Vårt mål er å levere all aktuell arbeidslivslitteratur via vårt nettsted.

– Lang levetid
Arbeidslivsavdelingen i Gyldendal Norsk Forlag, som har gitt ut boka Verneombudet, er også godt fornøyd med salget. – Det går kjempebra, sier salgsleder Randi Ranheim. Hun opplyser at første opplag på 2.000 eksemplarer ble solgt ut ganske raskt og nå er de kommet et godt stykke på vei i annet opplag. Ranheim regner med at dette er en bok som vil leve lenge, den vil være like aktuell i mange år fremover. Hun har inntrykk av at boka er blitt kjent i de forskjellige miljø­ene, forlaget får stadig nye bestillinger. – Salget er ikke uventet, dette er et ­aktuelt tema for mange mennesker. Mange som ringer inn forteller at de nylig er blitt valgt til verneombud og etterspør hjelp og litteratur i den forbindelse. Denne boka er et svært godt hjelpemiddel, den er ­brukervennlig bygd opp og kan benyttes som oppslagsverk på mange forskjellige emner.

Personvern og cookies