Verneombudene samles

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Arbeidsmiljøsenteret er godt i gang med arbeidet med å lage et treffsted for alle landets verneombud på nettet.
Verneombud.no, som blir navnet på nettstedet, blir presentert på Arbeidsmiljøkongressen 2004 fra 29. september til 1. oktober i Grieghallen i Bergen. – Vi vet at mange savner et miljø der de kan dele erfaringer og diskutere problemer med andre verneombud. Mange verneombud, særlig i mindre virksomheter, kjenner seg ofte alene, sier seniorkonsulent Geir Stave i Arbeidsmiljøsenteret. På årets kongress kan de få nærmere informasjon om verneombud.no og anledning til å melde seg på ordningen. – Vi skal etablere et diskusjonsforum på nettet. Det vil også bli etablert en spørrespalte for dem som har spørsmål om problemer de ikke ønsker å dele med alle andre. Svarene vil bli stilet direkte til den som spør og ikke legges ut på nettstedet. – Vi har også en del andre ideer om hva vi skal tilby brukerne, blant annet kommer vi til å legge ut en sjekkliste over hva et nytt verneombud bør vite om vervet, og hva som er de vanligste problemstillingene verneombudene møter i jobben sin. Foreløpig vil tjenesten være gratis, men på sikt kan det komme til å koste litt. Dette vil bli vurdert etter hvert som Arbeidsmiljøsenteret får erfaring med hva det vil koste å drive verneombud.no og om det skal legges inn mer kostnadskrevende tilbud i tjenesten.
Personvern og cookies