Verneombud.no tar form

(2004)
– Antall registrerte medlemmer i Arbeidsmiljøsenterets nye nettbaserte forum for verneombud nærmer seg 400. Vi får om lag 10 nye medlemmer hver dag, men vi trenger mange flere, sier seniorkonsulent Geir Stave i Arbeidsmiljøsenteret.
Han opplyser at det har vært noen innkjøringsproblemer. Noen har hatt vansker med å finne nettstedet, men det løser seg hvis en bruker full adresse: http://www.verneombud.no – Vi har også fått atskillige spørsmål vedrørende «alias», dette er det kallenavnet dere bruker når dere deltar i diskusjonsforumet. Vi er fortsatt i etableringsfasen, og trenger korreksjoner. Send gjerne inn kommentarer og spørsmål til geir@arbeidsmiljo.no Det har også kommet en del henvendelser fra folk som ikke er verneombud, om disse kan melde seg inn? I utgangspunktet er verneombud.no ikke et generelt HMS-forum. Det er et treffsted for verneombud spesielt, og det er også et forsøk på å være et register for landets verneombud. – Det blir feil om man melder seg inn uten å være verneombud, men dersom ønskene er der, ser vi ikke bort i fra å opprette andre treffsteder eller å lage muligheter for at ikke-verneombud også skal kunne få være med, sier Geir Stave. – Så langt har hatt diskusjoner med temaer som varierer fra overvåking på arbeidsplassen, mobbing, tidsbruk for verneombud og bruk av hjelm. Det er flott å se at medlemmer får respons på fra andre medlemmer når de tar opp saker til debatt, sier Stave.
Personvern og cookies